Sökning: "samhällsvetenskap c"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet samhällsvetenskap c.

Inkom Exjobbsförslag
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2006-11-07Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-09-15Rehabilitering -förr och nu (inaktivt)
2004-10-22Bro eller färja till Vinön? Jämförelse av två olika lösningar (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.