Sökning: "sammanfattning a-"

Hittade 33 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet sammanfattning a-.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-04-21Robust Image-based Recognition of Sign Language Signs (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-01-20Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-17Omvärldsanalys åt Proffice Eskilstuna (AP) (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-01-30Uppskattning och feed-back ¿en arbetsmiljöfråga (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2002-11-12Utveckling av diagnostiska tester för infektionssjukdomar hos djur i IDEXX Scandinavia A (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.