Sökning: "skapa mål"

Hittade 143 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet skapa mål.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-11-24Leverantörsmanual för varvsindustri (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-24Kommunikationsplan och varumärkesstrategi (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2010-12-01Provmetod för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-06-23Framtagande av handlingsplan för 20% energireduktion i större BRF (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-05-17Webutveckling för open-source och crowdsourcing plattform (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-03-03Fördjupning Mänskliga Rättigheter, teori med praktik (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-07Messaging applikation i en PND (inaktivt)
2009-12-15Kvalitetshandbok ur ett Leanperspektiv (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-07-10Web-applikation, ärendehantering (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-30Sammanställning av information och framtagning av handbok (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-10-18Revolutionerande maskin för träbearbetning (inaktivt)
2007-09-21”Bo i Aneby” (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-01Webbprojekt-databas, uppbyggande av interaktiv community; användarkontokontohantering, blogg, chat etc (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-06-07Vilka är viktiga eller avgörande faktorer för att göra en kommun attraktiv att leva och verka i. (inaktivt)
2006-06-07Utveckling från EU Mål 2 projekt till självständig näringslivsorganisation (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-16Strukturering av Skyltning i Götene Kommun (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-06-28Utveckling av besöksnäringen i Götene Kommun (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-03-31Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-11-09Ytkemiska studier av dynamik och struktur hos skum (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-03-25Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-03-25Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-03-17Tillgängligare Tunabyggen (inaktivt)
2004-02-02Optimeringar till gcc (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-01-20Jämförelse av PL/SQL och Java för att skriva databaskod i Oracle (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.