Sökning: "skolan utvärdering"

Hittade 31 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet skolan utvärdering.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2009-01-16Utvärdering av matteklivet (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-05-15Utvärdering av naturskolan (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-01-31Utvärdering av förskola i skola (Älvkarleby) (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-08-13Exjobb i Hofors för pedagoger (Hofors) (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-01-10Exjobb i Hofors för pedagoger (Hofors) (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av effekter av årskurslös skola (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt)
2004-05-25Exjobb i Hofors för pedagoger (Hofors) (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.