Sökning: "snabba"

Hittade 84 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet snabba.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-29Cellräkning i automatiserat system (inaktivt)
2011-11-18Utvärdera enantioselektivitet inom kiral kromatografi, HPLC och SFC (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-05-09Modellering och reglering av en kokarvattenreaktor (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-04Framtagning av morgondagens lyftar till monteringsliner. (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av en robust point matching-algoritm för att leta efter biomarkörer (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av innovativt verktyg (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-19Front-end development (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-10Examensarbete – Hantering av tungolja vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-02-05Konstruktion av webbsida (inaktivt)
2007-01-08Implementation av skuggor, motion blur och depth of feild till massive grupp scener i 3D-spel och simuleringar (inaktivt)
2007-01-04ABB i Storvik (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-11-13Underlag till miljöcertifiering (fp) (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-05Mätsystem för vriddon (Ljusdal 65) (inaktivt)
2006-07-10Flödesanalys på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av webbsida och framtagning av informationsmaterial (fp) (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2006-01-09Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw) (inaktivt)
2005-12-17Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär (inaktivt)
2005-11-28Underlag till kvalitetscertifiering (jj) (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-10-19Open source dynamic traffic assignment (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-14Förändring av layout och produktionsutrustning i gjuteri (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-25Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (jj) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-04-21Förändringar hur påverkar det oss som företag? (Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2004-12-29Mätsystem för vriddon (Ljusdal 41) (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-02-04Kvalitetsdokumentation - miljöskydd (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-20Underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-04-07Direkt omvandling av fusionsenergi (inaktivt)
2003-04-01Snabba Fouriertransformer för Invers Syntetisk Aperturradar (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2002-11-27Miljöanalys och arbetsprogram - Miljöbalken (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-18Marknadsanalys - Betongprodukter för byggmarknaden (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.