Sökning: "stadens"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet stadens.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modell för öppen innovation i en kommunal serviceförvaltning (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-11-11Kapitalförvaltning – en jämförelsestudie mellan tre olika kapitalförvaltningssystem. (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-08-31Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-04-04Hur upplevs Melodifestivalen i Karlstad? (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning för idrottsanläggning (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-03Hur inverkar stadens profil på invånarnas hälsa? (inaktivt)
2006-05-10Konstnärlig belysning av Botaniska Trädgården i Skara (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-04-20Stadens stränder (inaktivt)
2005-03-23Marknadsundersökning för idrottsanläggning (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ) (inaktivt)
2004-02-18Marknadsundersökning för idrottsanläggning (inaktivt)
2003-06-13Att utvidga stadskärnan (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.