Sökning: "starta E-Handel"

Hittade 185 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet starta E-Handel.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-11-01Moldavien- en möjlighet för företag från Borlänge/Dalarna? (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-08-03Förhindra våtstyrka i värmebehandlad kartong av oblekt massa (inaktivt)
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-20Kartläggning av framtida behov av nedan specificerade kompetenser* inom upplevelseindustrin *Kompetenser = Projektledare/Producent/Koordinator och Säkerhetsansvarig inom Musik- och Eventarrangörs-området (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2011-02-07Ett företags goda rykte - vad säger det? (inaktivt)
2011-02-07Berätta det som är bra! Friskfaktorer vill vi ha ... (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-17Sociala företag (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-22Språkbank med låneord tyska eller franska för förnyande av språkinlärning (inaktivt)
2010-11-19Affärsplan Atlantbanan (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-31Rörelsealgoritmer för fordonssimulator (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2010-03-18Vilka blir företagare med den rådgivning som finns idag? "Mystery shoppers" (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-22EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER (inaktivt)
2009-11-25Vill du vara med och utveckla ett hållbart vattenbruk i Skandinavien? (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-08-21Att göra en layout för ett nytt målerianläggning (inaktivt)
2009-08-21Telemarketing med hjälp av film (inaktivt)
2009-05-05Hur sprider sig Gråsparvar i en isolerad fransk dalgång? (inaktivt)
2009-05-05Hur hög är överlevnad och reproduktion i en lappländsk population av Lavskrikor? (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-09-12Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Administration av kompetensdatabas med en applikation (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom keramiska material (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning för småskaligt slakteri (inaktivt)
2007-12-14Marknadsföring av konferensanläggning (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-10-24Marknadsundersökning färdigmat (inaktivt)
2007-10-244 exjobbsområden: integrering av deformerbara strängar, ytor och kroppar i PhysX samt applikationsundersökning, systemutveckling och design därinom. (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25Förutsättningar för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-20Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i Uppland, Gästrikland, Ångermanland och Jämntland. Effekter av Tjernobylolyckan år 2007 (Ca 2-3 vecka består av resor) (inaktivt)
2007-09-04Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag (inaktivt)
2007-08-17Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-08-16Ny typ av spelklient för internetbaserat spel om pengar! (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-04-16Transkritiskt koldioxidsystem för isbanetillämpningar (inaktivt)
2007-04-11BET-projekt: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning - Socialförvaltningen (inaktivt)
2007-04-04Undersökning om diskriminering mot etniska grupper (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-12Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsbedömning av utomhusreklam (FP) (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Framtagande av förslag på aktiveringsåtgärder för långtidsarbetslösa (FP) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-02-05Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-21Att skapa en Webb plats för besökare i Hälsingland (turistdatabas)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-17Applikation för administration av en kompetensdatabas knutet till ActiveDiretory (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-06-19Rehabilitering i Skogen (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-05-31Resulterar Nyföretagarservice Örebro län i att fler startar företag? (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-04-21Företagsutveckling med människan som tillgång (inaktivt)
2006-04-18Stålkretsloppet - Självlegering av stål (inaktivt)
2006-03-09MARKNADSUNDERSÖKNING (inaktivt)
2006-03-09MARKNADSPLAN (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-20Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-13Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal 60) (inaktivt)
2005-12-05Marknadsanalys och marknadsundersökning av färdigrätter inom asiatisk mat (inaktivt)
2005-12-05Affärsplan för industriell risförädling (inaktivt)
2005-11-16Gymnasieskolan - optimal organisation ? (inaktivt)
2005-11-09Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-08-16Utveckling av datorspel (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-05-31Optimering av omställningar på Frostbitelinjen (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-18HJÄLP ATT UTFORMA VINNANDE E-HANDELSBUTIK (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-03-313D visualisering av en turistanläggning i vildmarken (Ljusdal 61) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-09Utvärdering av den offentliga satsningen på starta eget rådgivning (Gävle) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (aw) (inaktivt)
2004-12-20Signalbehandling och visualisering av nya typer av laserdata (inaktivt)
2004-12-14Skulle du ta tjänstledigt för att starta företag?! (Gävle) (inaktivt)
2004-11-04Var tar kvinnorna från kommunen vägen? (inaktivt)
2004-09-07Hur få ut lärarkandidater i företagen? (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Sammanställning av utbildningsmaterial i lek (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-06Hur skapas en positiv attityd till företagande? (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys och affärsplan (JJ) (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-02Lokaler för småindustrier ¿ ett försummat område i arbetet med hållbart byggande. (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2003-12-12Paketföljning med ny teknik (Ljusdal 19) (inaktivt)
2003-10-22Marknadsanalys inför produktion av biobränsle (Ljusdal 15) (inaktivt)
2003-10-21Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (inaktivt)
2003-10-07KreditGarantiFörening i Gävleborg? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-10-06Jämför ekologiska och konventionella gödningsmedel (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-30Marknadsanalys samt marknadsundersökning (inaktivt)
2003-06-10Öka effektiviteten i periodisk rengöring (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-31Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2003-02-07Jämför gammal gödningsmetod mot ny (inaktivt)
2003-01-30Paketföljning med ny teknik (Gävle) (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Bioinformatik - utveckling av Web interface för prediktionsmetoder (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)
2002-11-14Processhantering (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-11Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.