Sökning: "statistik C"

Hittade 134 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet statistik C.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-15Statistisk analys av komplexa driftdata (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-01-26Prognostik för batterier (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-12-01Uppföljning av lokala Miljömål (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-11-08Prognostik för elkraftsystem i tunga fordon (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av databas för energistatistik och packetering av stora datamängder av kunddata (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-01-31Röda korset: förstudie - vardagsrummet (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-05-06Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data (inaktivt)
2010-04-23Visualisering av statistik (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-15AI - lärande nätverk, statistik och produktutveckling inom trav och sport (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-01-19Utredning och utveckling av integration mellan backend och affärssystem (C# framework 3.5) (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-06-16Varför flyttar människor från Askersund? (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Skapa statistik ur ett telefoniprogram (JN 11) (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-10-23Statistik på webben (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-17Statistik och nyckeltal (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-23Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem. (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16Optimering av pay-per-click funktion (inaktivt)
2007-04-04Varför skiljer sig arbetslösheten åt i kommunerna? (inaktivt)
2007-04-04.NET utvecklat statistik verktyg (inaktivt)
2007-03-23Mätutrustning för dieselförbrukning (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-12Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2006-11-20Statistisk beskrivning av mätosäkerhet vid en industriell process. (inaktivt)
2006-10-19SVERIGES SERIÖSASTE JULKLAPPSPORTAL JULTIPS.SE (gå in och titta på förra årets sajt) (inaktivt)
2006-10-13Utnyttjandegrad av färdtjänsttillstånd (inaktivt)
2006-06-16Vem flyttar från Askersunds kommun? (inaktivt)
2006-05-09Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-01-30Strategiska nyckeltal - statistisk jämförelse bland kommuner (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-18Analys av EEG-data vid kognitiv träning (inaktivt)
2006-01-04Kapacitetsberäkning av mätning i mätmaskiner (aw) (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-06-29Sitescanner, webbövervakning (inaktivt)
2005-05-20Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-02-28Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2005-01-31Brottsförebyggande kartläggning (gh) (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-11-09Utveckling av framtidens CRM-system (inaktivt)
2004-10-19Utveckling och användning av nya metoder inom kvantitativ hälsoriskbedömning (inaktivt)
2004-09-29Skapa ett redigeringsverktyg till vår e-learningmotor mm (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-11Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-05-07Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-04-22Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud (inaktivt)
2004-04-13Value at Risk i portföljval (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-18Statistik, felberäkning, energisystem, mätsystem, problemlösning (Ljusdal 23) (inaktivt)
2004-02-16Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals kommun (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-23Utveckling av befintligt IT-system (JJ) (inaktivt)
2004-01-12Vem flyttar till Askersunds kommun (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-10-09Se över kommunikationspolicy (aw) (inaktivt)
2003-09-17Geografiska spridningseffekter av valframgångar i kommunal- och riksdagsval (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-05-27Lönsamhetsanalys på färskvaror i butik (inaktivt)
2003-04-30Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 10) (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2002-12-10I huvudet på biografbesökare (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.