Sökning: "status"

Hittade 74 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet status.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-09-20Automatic Seal Identification in Aerial Images from the Arctic (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-19DANE - Migration of the X.509 Public Key Infrastructure towards DNS (inaktivt)
2011-03-25Communication and instrumentation GUI for underground mine automation (inaktivt)
2011-03-03Hotellbokningssprogram (inaktivt)
2011-02-17M.Sc.Thesis: Spent nuclear fuel reprocessing technology assessment (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-22Vidareutveckling av Access 2010 databas (inaktivt)
2010-11-05Molnbaserat planeringssystem (inaktivt)
2010-10-25Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-10-21Master Thesis Work at Saab Automobile Influence on driving style and fuel consumption with powertrain calibration. (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-04-23INFORMATIONSUTBYTE MED CIM FÖR ENERGIBRANSCHEN (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2008-07-10Web-applikation, ärendehantering (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Onlinebaserat planeringssystem (inaktivt)
2007-12-17Mobile phone web application (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-10-30Konstruktion av hemsida där kunder/företag kan kontrollera status på deras beställningsprodukter (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-08-17Kartläggning av dagvattenrecipienter (inaktivt)
2007-07-06Modelling of cell turnover in the adult human body (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-04-04Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-01-25”Nätkonsekvenser av vindkraft på Valen” (AP) (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-08Sustainability Assessment of Business Travels at SKF (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-31Master of Science Thesis Work – Implementation of Battery Management Unit (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-02Bildbaserad uppdatering för generisk delning av verktyg (inaktivt)
2006-04-28Utveckling av integrationsprogramvara (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-23Undersöka och anpassa/utveckla metoder och verktyg för att strömma ljud och bild över nätverk (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-04-20Internship for drawing up a dissemination plan (inaktivt)
2005-03-14Webbaserad planering (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-01-28Jämnare produktkvalitet på Daim (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-06-29Microarray-based functional genomics investigations of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2004-05-10Marknadsföring av segelbåtar (jj) (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-10-20Marknadsföring av segelbåtar (inaktivt)
2003-07-21Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2003-06-13Automation (inaktivt)
2003-04-04Non-monetary societal benefits of distributing GIS data in the public domain: Examples from the Baltic sea region (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.