Sökning: "strålning"

Hittade 28 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet strålning.


Inkom Exjobbsförslag
2010-08-23Kärnornas musik - strålande musik (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 2. Våglängdsberoendet hos induktionen av olika UV-B-responsgener (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-02-223D mätteknik för undervattensapplikationer (inaktivt)
2010-02-19Studie av olika svetsmetoders inverkan på provbarheten med ultraljudsteknik (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2009-12-07Mall för att finna kundmålgrupp för reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus ge en förbättring vid psoriasis? (inaktivt)
2008-06-16Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-08-01Analys och simulering av lins-kollimatorsystem för röntgenavbildning (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-02-26Tolerans mot UV-B-strålning hos olika ekotyper av Arabidopsis thaliana (inaktivt)
2006-11-06Adaptiv respons på joniserande strålning (ej UV) (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2005-11-18Krossat berg / schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Krossat berg ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2004-09-24Täthetsförhöjningar i solvinden (inaktivt)
2004-07-28Pulsationer i solvinden (inaktivt)
2004-03-24Jämföra miljökonsekvenser vid två olika tekniker för färgborttagning (inaktivt)
2004-01-07Ny teknik för optimering av strålterapi (inaktivt)
2003-04-04Förnyelsebar energi ur havsrörelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.