Sökning: "strategier mål"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet strategier mål.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2004-06-02Globalt licenshanteringssystem (inaktivt)
2004-06-02Java ¿ mobilapplikationsprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.