Sökning: "stress it"

Hittade 68 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet stress it.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-01Stress and Fatigue Analysis of a Demining UAV (inaktivt)
2011-08-03Improving thermal modeling of power transformers (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-06-19Världens roligaste tenta (15 eller 30 Hp exjobb) (inaktivt)
2011-05-18Vad tjänar organisationer på personlig effektivitet hos de anställda? (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles - system study (inaktivt)
2011-03-23Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna (inaktivt)
2011-02-11Nuclear fuel rod failure modeling (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-21forskning med MR och PET på hjärnan (inaktivt)
2010-04-20Increased APP expression and formation of aggresomes of Alzheimer disease-related protein APP: A response to cellular stress in AD (inaktivt)
2010-01-28Mixing for enhanced biogas production (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Molecular mechanism of transcriptional regulation of the heat shock response in archaea (inaktivt)
2008-05-30Stress response in eukarya: Structural studies on eukaryotic heat shock transcription factors (inaktivt)
2008-05-30The role of Omi/HtrA2 protease activity in mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-10-23The role of Omi/HtrA2 protease activity in mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-09-04Biosensor using MEMS cantilevers (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-05-22Security Evaluation of ’Single Sign-On’ Solution (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-04-04Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-09-25Smac/Diablo and Omi/HtrA2 release from mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2006-08-21The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2006-06-29Investigation of temperature dependence of current instabilities in silicon nanoscale electrodes for molecular interconnect. (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-05-09Analysis of oxidative DNA damage (inaktivt)
2006-05-02Hur påverkar blomningstiden hos växten backtrav toleransen gentemot insektsangrepp? (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-11-15Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader (inaktivt)
2005-10-19Dioxin and light and skin cancer. Mechanisms for skin pigmentation at combined exposures to chemical carcinogens (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-06-02Relating molecular mechanisms between cholinergic receptor deficit, changed cellular membrane structure and oxidative stress in Alzheimer¿s disease (inaktivt)
2005-06-01The role of glutaredoxin 2 in the life of Escherichia coli (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of Mathematical Modelling On the Copper-Base Connector Design (gh) (inaktivt)
2004-12-08Micromechanical modelling of time-dependent compressive relaxation of particle reinforced thermosets in joints for automotive applications (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-06-29Microarray-based functional genomics investigations of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-02-12Marknadsundersökning av ett hälsohem (inaktivt)
2004-02-11MARKNADSUNDERSÖKNING FRISKVÅRD (inaktivt)
2003-11-14Cenllulär reglering av selenproteinet thioredoxin reduktas - centralt för skydd mot oxidativa skador (inaktivt)
2003-11-14Effects of three key Alzheimer´s Disease proteins (amyloid beta-peptide, apolipoprotein E and presenilin-1) on the thioredoxin/glutaredoxin antioxidant systems (inaktivt)
2003-10-10Parkin involvement in misfolded protein responses and neurodegeneration associated with age-related disorders of the brain. (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-09-25Analyzing ultrasound data using neural networks (inaktivt)
2003-07-21Functional genomics of organisms from the third kingdom of life. (inaktivt)
2003-06-26Characterization and functional studies of human thioredoxin-like 1 (Txl-1) protein (inaktivt)
2003-06-26Skogskanter som indikatorer för framtida stress på skogar i sydvästra Sverige (inaktivt)
2003-04-29Functional genomics of a hyperthermophile from the third kingdom of life (inaktivt)
2003-04-29Modern Approaches to Finding Genes that Cause Alzheimer´s Disease and Parkinson´s Disease (inaktivt)
2003-04-29Novel regulatory RNAs in bacteria - discovery and characterization (inaktivt)
2003-04-15Searching the function of Escherichia coli glutaredoxin 2 (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.