Sökning: "studera svenska"

Hittade 36 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet studera svenska.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-04Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-19Lärarutbildningen i Kongo-Brazzaville – en lägesrapport (La formation de la pedagogique des enseignants au Congo-Brazzaville – un rapport de la situation actuelle) (inaktivt)
2011-06-19Utbildning i Kongo-Brazzaville - möjligheter och begränsningar (inaktivt)
2010-11-23Modellering av reglerförmågan i det svenska vattenkraftsystemet (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-04-14Prognosticering (inaktivt)
2009-02-13Hemsida (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-01-15Kartläggning och analys av retursystem inom svensk dagligvaruhandeln med fokus på omloppstider (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-07-06Vatten- och föroreningsbalans för vägdiken (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-04-04Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2003-04-29Radarutveckling under det kalla kriget (inaktivt)
2003-04-29Samarbetet med NATO i svenska krigsspel under det kalla kriget (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.