Sökning: "studerande och företag"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet studerande och företag.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-21Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-14Utveckling av provmetodik för klimatprovning (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-02-23Minska artiklar som slängs hos påbyggarna (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2007-10-18 Hur minimerar man personalomsättningen i en ständigt föränderlig CRM-verksamhet? (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.