Sökning: "studien"

Hittade 157 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet studien.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-21Validering av en ny metod för att mäta fysisk aktivitet (Masteruppsats, 30-40 veckor) (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-05-02Open Source Business Intelligence (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-04-14Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie (inaktivt)
2011-02-28Casestudie av informellt lärande inom företag (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-10Kartläggning av nyföretagandets omfattning samt faktorer som påverkar viljan att starta eget företag i Mölndals stad. (inaktivt)
2010-11-15Vad betyder en Extrakompis? (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-03Design av modulärt insteg för Scania LowEntry (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-06-08Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-06GMO i Luleå (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-03Fördjupning Mänskliga Rättigheter, teori med praktik (inaktivt)
2010-01-26Barkskalning av kronvilt (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-03Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-03-02Hur uppfattar trafikanterna den utökade övervakningen som polisen, i samarbete med Vägverket, gjort på olika vägsträckor i regionen? (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2008-01-16Karakterisering av intracellulära proteininteraktioner med NMDA-receptorn (inaktivt)
2008-01-09Utvärdering av vårdplaner i utredningar om missbrukarvård inom IFO i Göteborg. (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-09-21Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2007-07-06Kartläggning av marint liv i Drammensfjorden (inaktivt)
2007-07-03Vad tjänar ett företag in på att ha frisk personal? (aw) (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-01-22Den molekylära bakgrunden till blodproteiners multifunktionalitet (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-02Hur utvecklas jämställdhetsarbetet på Skoghalls Bruk (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-08-02Biokeramer för dentala och ortopediska implantat (inaktivt)
2006-06-20Bedömning av sulfidjordars försurningspotential (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-03-28Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-03-11Miljöbelastningsberäkning på byggmaterial (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2004-12-20Hälsosam lunchservering (inaktivt)
2004-12-08Vegetationens betydelse för lokalklimatet i Stockholm (inaktivt)
2004-10-26Utveckling av inbyggt system - trådlös överföring, med tyngd-punkt på RF ID (aw) (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-13Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem (inaktivt)
2004-10-08Nordens bäst belägna ort för varudistribution (aw) (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-22Koncentrering av källsorterad humanurin (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-02Hushållens kemikalieanvändning (inaktivt)
2004-06-22Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-05-25Personalekonomi (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Karakterisering av återvunnen plastråvara och riktlinjer för kvalitétsbestämning (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2004-03-31Turistnäringens beroende av god komfort och hög framkomlighet (inaktivt)
2004-03-30Aluminiumplätering av reflektorer för bilbelysningar (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Nordens bäst belägna ort för varudistribution (inaktivt)
2003-09-12FEA-modellering av ingasventil till flygmotor i avsikt att studera hållfasthet vid stigande temperatur (inaktivt)
2003-09-05Egenskaper hos vinge med skevroder utefter hela bakkanten (inaktivt)
2003-06-13Organisation och outsourcing av litet expansivt företag (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-06-11Effekter av långvariga körkortsindragningar (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Beskriva och kartlägga kulturmiljö på herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsundersökning för värdshus (JH 03) (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)
2003-01-20Hållfasthets- och deformationsegenskaper hos kemiskt stabiliserad halmarmerad siltig sandmorän. (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-10-29Kostnadsstyrning av byggprojekt (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.