Sökning: "styrning av it-leverantör"

Hittade 145 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet styrning av it-leverantör.


Inkom Exjobbsförslag
2012-04-02Färdigställande och karakterisering av RF-mätrum (inaktivt)
2012-03-27Underhållssystem för järnvägsfordon (inaktivt)
2012-03-01Automatisk nivåreglering av strålkastare (inaktivt)
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-19Styralgoritmer för en avancerad kameraupphängning på hexakopter (gimbal) (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-08-22Estimering av produkters nyckelkvaliteter (inaktivt)
2011-07-22Styrning och övervakning av smarta hemmet via Zigbee (inaktivt)
2011-07-08Utveckla mobiltelefon applikationer och GUI för Android mobiltelefon och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med styrning av andra system. (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-29APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av Blåtands länk, sändar & mottagarenhet för trådlös styrning av hydrauldriven maskin. (inaktivt)
2011-02-07Trajektoriereglering för hinderundvikande (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2011-01-05Ledarskapets roll i produktionsprocessen (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-10-19Verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete inom Marknadsföring (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-09Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg. (inaktivt)
2010-05-21Realtidsprogrammering för radardemonstrator (inaktivt)
2010-04-19Egen idé? Kontaktpersoner för diskussion om förslag till examensarbete (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-17Teoretiskt koncept rörande manövrering av en hydraulikmaskin via radiostyrning. (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2008-05-30Olfaktometer styrning (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-24Fiberoptisk kommunikationslänk för mikroubåt (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-09-20Styrning av komposteringsprocess (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-02Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-06-01Fjärrstyrning av UGV via WLAN (inaktivt)
2007-05-09Bilsimulator i 3D-miljö (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-05-07Flygsimulator i 3D-miljö (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Webbaserad mobil applikationsplattform för mobiltelefon med mobilkamera och blåtandutrustning (Anoto) (inaktivt)
2007-04-04Webbaserad mobil applikationsplattform för mobiltelefon med mobilkamera och blåtandutrustning (Anoto) (inaktivt)
2007-04-04Kostnads- och rutineffektivisering inom dryckestillverkning. (inaktivt)
2007-03-22Vidareutveckling av programvara och produkt för IO-kort (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-01Internationalisering av verksamheten (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-11-29Trådlös kommunikation mellan dator och akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-21Vidarutveckla regler för styrning och reglering av miljön i akvarier (ke) (inaktivt)
2006-11-21Utveckla handenhet för trådlös styrning av akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-10-07Exjobb inom 3D-animation: Wrapper för Fysikmotorer (inaktivt)
2006-09-25Exjobb inom 3D-animation: Skapa 3D-animerad actionscen med flygplan, helikoptrar, missiler, explosioner etc. (inaktivt)
2006-09-16Exjobb inom 3D-animation: Planera, 3D-modellera och animera biljaktscen (inaktivt)
2006-08-02Examensarbete inom kvantinformation (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av programvara för trådlös styrning av redskap på entreprenadmaskiner (inaktivt)
2006-06-12Elektriskt rörligt huvudstöd för operationsbord inom Oftalmologi (inaktivt)
2006-06-08Utvärdering och uppföljning av dialogbaserad styrning (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-10Styrning av Paternosterverk (JH 09) (inaktivt)
2006-04-03Marknadsundersökning och marknadssegmentering av tekniska produkter i Norden och Europa (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-27Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2005-12-15Optik för koncentrerande solenergysystem (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-10-19Implementation av standardbaserad kommunikationslösning för styrning av vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-08-29Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-27Styrsystem för rengöringsrobot (inaktivt)
2005-03-17Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01) (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2005-01-17Utarbeta planeringsmodell för styrning av nylanseringar (inaktivt)
2005-01-11Kvalitet vid simulering (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-10-11Kommunikations/informations/marknadsföringsanalys - Hur uppfattas vårt budskap? (UK 01) (inaktivt)
2004-08-23Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (aw) (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-05-17Utveckla E-handel och elekronisk styrning (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-29Miljö(Hofors) (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2003-11-24Styrning av axialfläkt för ventilation av lägenhet i kombination med naturliga krafter (termiska stigkrafter och ev vind) (aw) (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-06-26Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system (inaktivt)
2003-04-28Dokument för ISO-certifiering (inaktivt)
2003-04-04Europeisk marknadsplan för M2M-företag (inaktivt)
2003-02-19Konstruktion, styrning och reglering av apparat för värmesvetsning (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2003-01-02Styrning av elektriskt energilager (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-27Lösning på PLC-styrning (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)
2002-10-16Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.