Sökning: "svårigheter och möjligheter"

Hittade 10 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet svårigheter och möjligheter.

Inkom Exjobbsförslag
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-13Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (FP) (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2003-06-13Att förstärka stadsdelscentrum (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.