Sökning: "svårt"

Hittade 172 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet svårt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-06Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-10-19Styralgoritmer för en avancerad kameraupphängning på hexakopter (gimbal) (inaktivt)
2011-08-03Förhindra våtstyrka i värmebehandlad kartong av oblekt massa (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-08Databehandling för radarsystem (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-05Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-15Intern miljökommunikation (inaktivt)
2010-12-10Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-29Virtualiseringsprogramvara på klientdatorer för systemutveckling (inaktivt)
2010-06-14Läxors betydelse av inlärning (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-22Utveckla anhörigstödet för anhöriga som hjälper och vårdar närstående över 65 år med annat modersmål än svenska (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-01Grammatiskt stöd vid utformning av tekniska texter (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2009-12-22EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-03Marknadsundersökning (Top of Mind) (inaktivt)
2009-12-01Nya metoder för att förbättra distributionen av IPTV i digitala hemmet (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-05-05Hur hög är överlevnad och reproduktion i en lappländsk population av Lavskrikor? (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-02-07Maskinförare i skogen byter bransch (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-11-21Mätning och presentation av snödjup (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-04-20Marknadsundersökning - gästtillfredsställelse (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-03-01Inköpsrutiner för timmer och sågad trävara (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-23Redovisningssystem för inköp och hantering av fasta bränslen (Ljusdal 63) (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-11Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71) (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-04-27Värdet av pengar i teoretiska makroekonomiska modeller (inaktivt)
2006-04-04Businesscase Flyglinje Kalmar-Köpenhamn (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-11-23Uppföljning och utveckling av ett litet företag (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-12Kontaktperson som LSS-insats (Gävle) (inaktivt)
2005-04-21Marknadsföring av nytt och begagnat(Ljusdal 43) (inaktivt)
2005-03-19Koncept förändring på släpvagnar för 25,25 m fordon.(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08The value of american options (inaktivt)
2004-11-05Sveriges hetaste internetsida!? (inaktivt)
2004-11-04Var tar kvinnorna från kommunen vägen? (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-04Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-04-22Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-03-26Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis (inaktivt)
2004-03-25Fungerar kontaktpersonssystemet enligt LSS? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-05Revidering av elritningar - sågverk (inaktivt)
2004-02-09Hur får vi balans på krav, kontroll, stöd och arbetsuppgifter (Gävle) (inaktivt)
2004-01-27Småskalig rökgaskondensering (Ljusdal 26) (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Vad krävs för att byta inrikning mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-11-25Design av glasögon med tre mikrofoner och fyra vibratorer för dövblinda (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-06-18Revidering av elritningar - sågverk. (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-03-19Organisationsanalys (Gävle) (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-01-30Marknadsföring i ett entreprenad företag (Gävle) (inaktivt)
2002-11-14Uppbyggnad av datasystem (JH 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.