Sökning: "syfte c-uppsats personal"

Hittade 45 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet syfte c-uppsats personal.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-08Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset) (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-07-03Vad tjänar ett företag in på att ha frisk personal? (aw) (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-02-09Lightprodukter eller sötade drycker? (aw) (inaktivt)
2007-01-29Lightprodukter eller sötade drycker? (fp) (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2005-11-28Marknadsundersökning - Kontorsvatten (JJ) (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-04-27Marknadsundersökning ¿ smaksatt stilla vatten (JJ) (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2003-09-16Ekonomiska modeller (08) (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.