Sökning: "system applikationer"

Hittade 94 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet system applikationer.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-02Förstudie kring autonoma fordon (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-07-08Utveckla mobiltelefon applikationer och GUI för Android mobiltelefon och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med styrning av andra system. (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-103-fas PFC för flygelektronik (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-05Kylsystemets värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2008-06-16Administration av kompetensdatabas med en applikation (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-21Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-01Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-17Applikation för administration av en kompetensdatabas knutet till ActiveDiretory (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2005-11-15Migrering Notes-2-DotNet Motor (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-05-25Undersökning av parallellprocessor för superdatorer (inaktivt)
2005-05-25IT-kartläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-20Inertial Navigation System for aircrafts (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-02-22Tekniska applikationer för Skidindustrin (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-073D-Realtidsskuggor på volymetriska objekt (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Examensarbete inom informationsteknologi (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-19Rapporteringssystem för restaurangkedjor (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-05-13EJB - driftsättning och driftunderhåll (inaktivt)
2003-05-13Jämföra Javakomponenter i CORBA/WLE med EJB i WLS (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-04-01Zero Instruction Set Computer från IBM och Silicon Recognition (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2002-11-11Kluster i WebLogic server (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.