Sökning: "system ekonomi"

Hittade 47 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet system ekonomi.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-02-01Konfigurationsstyrning vid användande av modulindelade konstruktionslösningar. (inaktivt)
2010-01-13Grafisk design och interaktionsdesign för konsultbolag (inaktivt)
2010-01-13Databasanalys, datamining, koppling databas och gränssnitt (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-03-23Riskbaserad säkerhetsanalys av Gävle Energis AMR-system (inaktivt)
2008-11-25Kostnadseffektiv bilelektronik (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-29Marknadsplan, marknadsutveckling inom IT (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-02-19Spännande utvecklingsprojekt inom IT/ekonomiadministration (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-11-15Systemutveckling av ett litet administrativt system för fakturering/kundhantering/logistik (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-08-11Arbetsmiljö för bättre konkurrenskraft -Framtagning av arbetsmiljöhandbok och praktiskt genomförande (inaktivt)
2004-04-15Utarbeta analysmetoder för driftstatistik (inaktivt)
2004-03-25Effektivt logistik- och transportsystem inom lantbrukssektorn. (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.