Sökning: "teknisk implementering"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet teknisk implementering.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-05-16Teoretisk elektroteknik: demonstrationsmodul för modanpassningsmetoden tillämpad på vågledare (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-02-02Numerisk implementering av kollapsförlopp vid riktad sprängverkan (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.