Sökning: "test it"

Hittade 455 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet test it.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-15Utveckling av ett robusthetstestningssystem på SAAB (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-23Systemutveckling .NET (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-15Do you want to develop a C#.Net application? (inaktivt)
2012-02-08Short Pulse Excitation in a Reverberation Chamber (inaktivt)
2012-02-06Automatic tests (inaktivt)
2012-02-06Continuous Integration (inaktivt)
2012-01-27Master Thesis: Tool Integration with SOA, MDD and Java Development (inaktivt)
2011-12-20Industrial Design - Electronics Enclosure designed in CAD, Solid Modeling (inaktivt)
2011-12-08Master Thesis: New protein characterization methods (inaktivt)
2011-12-08Software Metrics for Perl code (inaktivt)
2011-12-06Electronics Design - Product Development (inaktivt)
2011-12-05Fault Prediction of Software Errors with Neural Network (inaktivt)
2011-12-01Utveckling av mobilapplikation för befintlig webtjänst (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-29Cellräkning i automatiserat system (inaktivt)
2011-11-24Appar och sociala medier (1-2 pers) (inaktivt)
2011-11-23Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-11-23Control of footstep sounds using real-time motion caption (inaktivt)
2011-11-23Software tool for the real-time generation and control of footstep sounds (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for improving energy consumption in marathon running (inaktivt)
2011-11-23Sound feedback for the optimization of performance in running (inaktivt)
2011-11-17MSc/BSc project on Marine Piston Ring Corrosion, spring term 2012 (inaktivt)
2011-11-04Wear Model for Teeth and Segments (Wear Parts) (inaktivt)
2011-10-28Heat conductance in joints of electronic equipment (inaktivt)
2011-10-24Process technology to turn peepoos, single use toilets, into fertiliser (inaktivt)
2011-10-14Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-09-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-09-09M.Sc. Thesis Project Proposal - Investigations of Micromixing in Alfa Laval’s ART® Plate Reactors (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-08Android based – Internet connection status and performance of today (inaktivt)
2011-08-29New camera concept (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-08-17Detection of Low Probability of Intercept Radar Emitters (inaktivt)
2011-08-15Integrated description of system architecture (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-07-28Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-06-01Thesis project: The mechanics of concealed hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-05-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-19Using magnetic fields to prevent microorganism growth (inaktivt)
2011-04-14Fibre network structure generation and analysis in C++ (inaktivt)
2011-04-14Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-03-16Human-Robot Dialog for Scene Understanding (inaktivt)
2011-03-14IT Security: Authentication Token Provisioning (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-02-15Konstruktion av strain-gauge förstärkare för mätning av blodflöde och blodvolym i armar och ben (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-11Nuclear fuel rod failure modeling (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-07Examensarbete inom området ursprungstester baserade på DNA-teknik (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-28Grafikmodul (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2011-01-20Vibration analysis of electronic unit (inaktivt)
2011-01-19Master Thesis: Non Contact Test Point (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-13Secure IPv6 in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-12-06FEM-models for pedestrian protection active system (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-12-01Fibre network structure generation and analysis in C++ (inaktivt)
2010-12-01Misuse objects for pedestrian protection sensing development (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-25Utveckling av mobilapplikation för Android eller iPhone (inaktivt)
2010-11-25Objective Evaluation of 3D Video Quality (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Design and development of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-16Programming Optimisation and Processor Evaluation (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-11Android Homecare Service (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-04Development of a control systems for semi-active shock absorbers to a car (inaktivt)
2010-10-25Root Cause Analysis (RCA) of Electrical System Defects (inaktivt)
2010-10-18Utveckla automat-test system samt implementering av testfall, för verifiering av web-services (SoapUI) (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-10-13Name-based communications. (inaktivt)
2010-10-08Vibration Stability for Components (inaktivt)
2010-10-08Can you read tongue movements? (inaktivt)
2010-10-08Miljövänlig nedbrytning av bioplast från evenemang (inaktivt)
2010-09-22Switched Capacitor Amplifier Design for Radar Baseband Processing (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-08-26Master Thesis: Development of Simulation Tool and New Tracking Algorithms for Radio Occultation Receivers. (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: Design and optimization of the SeaTwirl 1:50 prototype. (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: 1:500 scale test of the SeaTwirl technology. (inaktivt)
2010-08-26New marketing / sales internship fall 2010 in Uppsala (inaktivt)
2010-08-25Sammanställning av reparentflöde (inaktivt)
2010-08-24Design och konstruktion av signalgenerator (inaktivt)
2010-08-23Thesis work: Analysis of the economics in a new energy innovation. (inaktivt)
2010-08-20Synthetic vectors for gene and drug delivery (inaktivt)
2010-08-19Thesis project: Develop a study for an IKEA product using the concept of design for manufacturing. IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-07-09Study of high temperature fiber Bragg grating stability (inaktivt)
2010-07-06Thesis work - Optimisation of study design and statistical analysis of cardiovascular and electrophysiological parameters (inaktivt)
2010-07-06Implementation of Active Steering with Superposition of Torque (inaktivt)
2010-06-30Remote theatre (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-14Thesis project: Stress distribution in mechanical dampers IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-06-14Comparison of epitaxial and implated InSb pn-diode performance. (inaktivt)
2010-06-10Methods for highly efficient packet generation (inaktivt)
2010-06-10Marketing / sales internship in Uppsala, Sweden (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-04Syngas cleaning (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-27Development of a control system for semi-active shock absorbers to a car (inaktivt)
2010-05-26Katalytisk förbränning och reformering i fordon (inaktivt)
2010-05-24Mechanical/Thermal design for Veo+ mobile projector platform (inaktivt)
2010-05-21Realtidsprogrammering för radardemonstrator (inaktivt)
2010-05-21Algorithms for voice recognition in noisy environment (inaktivt)
2010-05-19PU10-41 Vulnerable Road User Detection system for city buses (VRUD) (inaktivt)
2010-05-12BUILDING AN ANDROID APP FOR YACHT ALARM (inaktivt)
2010-05-04Evaluation and Testing of Prototype Battery System (inaktivt)
2010-04-27test (inaktivt)
2010-04-22Analysis and methodology development for the analysis of accidents scenario using data from field operational test (inaktivt)
2010-04-20Ex-job/thesis work: Push open solution IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2010-04-12Dependability Evaluation of Automotive Embedded Electronic Systems (inaktivt)
2010-03-31Diploma work at YKI: How to predict the functional properties of lubricants for Alumina and Steel Rolling (inaktivt)
2010-03-25Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-16Dermal cell interactions with new biomaterials for improved wound healing. (inaktivt)
2010-03-16Do I know this place? - Novelty Detection for Visual Place Classification (inaktivt)
2010-03-05Computational Neuroeconomics (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-12Wind Power Gearbox Reliability (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-04Examensjobb Effektiv utveckling av Microsoft Sharepoint 2010 (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC DVB PERFORMANCE MEASUREMENT TOOL (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC VIDEO QUALITY MEASUREMENT (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-02-02Utveckling av testsystem för CAN funktioner (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-25Alternative projection lightsources (inaktivt)
2010-01-15Executing Statistical Programs from SQL (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2010-01-07Thesis: Pre-study on sofa covers Ikea of Sweden, Älmhult (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad analys av dynamiska förlopp för inbyggda system på helfordonssimulator (inaktivt)
2009-12-10Preparing Data in SQL for Statistical Analysis (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-03-19Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2009-01-21Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2008-10-13Släppfilm/Ytbehandling (inaktivt)
2008-07-09Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum (inaktivt)
2008-07-09Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30M.Sc. Thesis in Solid Mechanics-Packaging Technology (inaktivt)
2008-05-30Image Analysis - Test of accuracy of a new 3-D method for image analysis of aggregate particles (inaktivt)
2008-05-30Study of physical properties of till using georadar (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters (inaktivt)
2008-05-30Till genesis (inaktivt)
2008-05-30Total size, shape and surface texture analysis of till with different boulder size and frequencey (inaktivt)
2008-05-30Los Angeles Test of aggregate material evaluated with image analysis (inaktivt)
2008-05-30Thin section analysis of microstructures of till boulders compared to Los Angeles Values (inaktivt)
2008-05-30Comparison between the mineralogical compositions of the fines (clay to sand fractions) of till and crushed bedrock (inaktivt)
2008-05-30Total size distribution of coarse clastic sediment (inaktivt)
2008-05-30Image and lazar analysis of fine gravel (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30Determination of geophysical properties of till based on integrated geophysics (inaktivt)
2008-05-30Wave phenomena in complex plasmas under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30De-charging of dust grains suspended in plasma under microgravity conditions (inaktivt)
2008-05-30Samband mellan simulering och verklighet för vibrationstestade produkter i lastbilar (inaktivt)
2008-05-30Test of image analysis parameters and particle morphology (inaktivt)
2008-05-30Ett flertal EX-JOBB hos Konftel AB (inaktivt)
2008-05-30Hardware simulator written in Java for cutting edge SatCom terminals (inaktivt)
2008-05-30An Evaluation of Model Based Testing A Master Thesis in Collaboration with Ericsson (inaktivt)
2008-05-30Quality of search results in medical search engines (inaktivt)
2008-05-30PhD position Coherent optical communicaitons (inaktivt)
2008-05-30En analys metod för genomtryck för Offset tryck/Characterization of print through in Offset (inaktivt)
2008-05-06Simultaneous starch saccharification and yeast biomass production (inaktivt)
2008-04-25Implementation and evaluation of Adaptive Cruise Control with queue assist including coordination of the integration activities of Engine, Transmission and brake modules for ACC QA (inaktivt)
2008-04-17Quickcheck, Nbap Message Construction (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-26Simulation SIL for double clutch control development (inaktivt)
2008-02-15Study of coagulation of microparticles under zero-gravity conditions (inaktivt)
2008-01-24Modelling the relationship between Birkeland currents and ionospheric plasma flow (inaktivt)
2008-01-24Study of coagulation of microparticles under zero-gravity conditions (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2008-01-21Evaluation of the welding properties of the surface layer on extruded polyethylene (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2008-01-08Using Model or Data Driven design to improve automatic testing. (inaktivt)
2008-01-07Control and system evaluation of a hydraulic linear actuator (inaktivt)
2008-01-04Master Thesis Work on Alternative Fuels for Internal Combustion Engines (inaktivt)
2007-12-18 Recycling of passenger car tyres and plastics (three projects) (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-17Three master theses available: Recycling of passenger car tyres and plastics (inaktivt)
2007-12-05Test av mobil applikation (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-11-22Characterization of tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP)-4 in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-05Fylgia - Quality-oriented software development (inaktivt)
2007-10-04test av verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Fiberoptisk kommunikationslänk för mikroubåt (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21X-jobb 20p (30hp): Miniatyrisering av en Spin-Dependent Tunnelling Three-Axial Magnetometer för rymdtillämpningar på ÅSTC, Uppsala Universitet (inaktivt)
2007-09-21Kostnadseffektiv inbränningsprocess (burn-in) (inaktivt)
2007-09-21Development and implementation of real-time architecture and framework for stabilized satellite terminal (inaktivt)
2007-08-23Characterization of a novel metalloproteinase (MMP) and a tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP) in tissue repair, inflammation and cancer (inaktivt)
2007-08-17Development of (DMA) method to characterize viscoelastic properties of board (20p) (inaktivt)
2007-08-16Webbdesign/front-end development (inaktivt)
2007-08-15Automotive Radar Demonstrator Test and PCB Design (inaktivt)
2007-07-19Online Educational program for ergonomic products (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-06Ergonomic Theoretical Study (inaktivt)
2007-07-06Modelling of cell turnover in the adult human body (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-06Projection Screen Solutions (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-29AUTOMOBILE AERODYNAMICS ON THE ROAD AND IN THE WIND TUNNEL – A CORRELATION STUDY - AND APPLICATION OF A NOVEL CORRECTION METHOD (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-14IPTV (Internet Protocol Television) (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-04-11Study of creep in annealed copper with slow strain rate tensile tests (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Do you want to work with the online gaming technology of the future (inaktivt)
2007-04-11Corotational plane and solid elements (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-04-04Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-03-28A team member to develop a performance test tool (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-16Industrial method for non destructive measurement of mercury contents in lamps (inaktivt)
2007-03-16Investigation of automatic verification of distributed databases at MOBEON (inaktivt)
2007-03-16Transmission Fluids for Limited Slip Differentials in Arctic Conditions (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-02-02Development of new treatment strategies for allergic disease (inaktivt)
2007-01-22Developing the next generation sensor tool for medical imaging (inaktivt)
2007-01-22Smart windows using new electrolytes – at ChromoGenics Sweden AB (inaktivt)
2007-01-22Optimerad devicesimulering i Simics (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-22Optimizing digital breast tomosynthesis (inaktivt)
2007-01-22test nov 19 1 (inaktivt)
2007-01-22test nyknappen (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2006-12-18 Efficient use of the CPP Emulator within CPP Design Unit (kr) (inaktivt)
2006-12-13Cost Benefit Evaluation of Defrost Methods for Display Cabinets in Supermarkets (inaktivt)
2006-12-13Experimental testing of an ion fraction meter (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-10-27Symbolic Fault Injection (inaktivt)
2006-10-19Mechanisms for regulation of the allergic immune response as targets for allergen-specific immunotherapy (inaktivt)
2006-10-02Optical coupling design of quantum dot infrared photodetectors (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-21Locust demonstrator (inaktivt)
2006-09-15AUTOSAR Reference Implementation (aw) (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-09-04Development of an Altera Nios II Model for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-02Transceiver module for mobile optical communication (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-07-03RFIC Design of SiGe 4 channel 80GHz Mixer (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-24RFIC-design of 40GHz Multiplier and Buffers (inaktivt)
2006-05-22Test - påminnelse/HM (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-06MHD Energy Flux in the Solar Wind (inaktivt)
2006-05-03Re-Design and Evaluation of the User Interface of a Meal Planning System (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-21Online ¿ What Open Source Alternatives are there ¿ an Evaluation and Test (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-02-24Verksamhetssystem för konsultföretag (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2006-02-08Aspect oriented fault tolerance (inaktivt)
2006-02-06Microbial Fuel Cell (MFC) based sensor for Biochemical Oxygen Demand (BOD) (inaktivt)
2006-01-30Optimering av aktiva ljusspridare i pappersdisplayer (inaktivt)
2006-01-25A Generic Platform for High Speed Real-Time Analog-to-Digital Interfaces (inaktivt)
2006-01-25User Interface EON Visualiser (inaktivt)
2006-01-18Niklas testar ny databas (inaktivt)
2005-12-15test (inaktivt)
2005-12-05Analysis of emissions from braking systems of trains. Analys av emissioner från tågs bromssytem (inaktivt)
2005-11-24Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen (inaktivt)
2005-11-24Hur hårt drabbar insektsangrepp tillväxten hos olika sorter av Salix? The tolerance of various Salix varieties to leaf removal simulating insect herbivory (inaktivt)
2005-11-24Hur hård drabbar insektsangrepp tillväxten hos olika sorter av Salix? The tolerance of various Salix varieties to leaf removal simulating insect herbivory (inaktivt)
2005-11-17IMPLEMENTERING AV PROVNINGSMETODEN CRUSH RESISTANCE (Hudiksvall) (inaktivt)
2005-11-16Improved Testing Strategy for .Net-development (AW) (inaktivt)
2005-11-15Evaluation of Particle Image Velocimetry for measurements of turbulent fibre suspension flows (inaktivt)
2005-11-15Test and optimization of semiconductor detectors and electronics for high-energy physics (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-10-19Free-space optical communication link with modulator-detector integrated arrays (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-08Implementation of an embedded Linux framework combining a multimedia acccelerator with an OMAP application processor (inaktivt)
2005-06-29Design of an experimental device to form paper sheets - Making sheets with reproducible defects in fibre orientation (inaktivt)
2005-06-01Utveckling av Centrallagersystem för butik med databaskopplingar till befintligt butiksdatasystem. (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-05-12Utveckling och specifikation av produktionstestsystem för kretskort (inaktivt)
2005-05-04Utveckla program som möjliggör att OpenGL-applikationer kan visas på en ny typ av 3D-skärm (inaktivt)
2005-04-22Fault diagnosis on a hydraulic vehicle control system (inaktivt)
2005-04-22MHD Energy Flux in the Solar Wind (inaktivt)
2005-04-20Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer. (inaktivt)
2005-04-06Dynamic of flat shell elements (inaktivt)
2005-04-061.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag (inaktivt)
2005-03-29Simulation and investigation of faults acting on a vehicle dynamics control system (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-03-01Optimisation of a detector for radiation therapy (inaktivt)
2005-02-25Evaluation of RT-Linux for mobile measurement systems (inaktivt)
2005-02-22Magnus test nyckelord (publikt) (inaktivt)
2005-02-22magnus test 13,21 (inaktivt)
2005-02-22Magnus ultimate test (inaktivt)
2005-02-09Automatic Regression Tests of a Message Based Telecom Software Application (inaktivt)
2005-01-24Test (inaktivt)
2005-01-19Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2005-01-19The effect of enzymatic treatment on the characteristics of thermomechnical pulp (TMP) (inaktivt)
2005-01-18New tools for allergen-specific immunotherapy: mechanisms for regulation of the allergic immune response (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-11Implementation of BIST on a FPGA-based Radio Test Platform (inaktivt)
2004-12-16Design and Implementation of a Laboratory Information Management System (LIMS) (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-10New modelling approach of hydraulic systems (inaktivt)
2004-12-07Test Mitthögskolan (inaktivt)
2004-11-23Manual & utbildning för personlighetstester (inaktivt)
2004-10-11Model Order Reduction for Circuit Equations (inaktivt)
2004-10-04Master of Science Thesis Work - Automated Test Systems (inaktivt)
2004-09-24Optimization of Experimental Computational Electromagnetics Code (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-08-09Thesis in distributed communication systems for mobile and wired services (inaktivt)
2004-06-29COLIPHAGE T4 ENDONUCLEASE II ¿ A RECOMBINASE DISGUISED AS RESTRICTION ENDONUCLEASE? (inaktivt)
2004-06-23Analyze and test of different force control approaches for hydraulic single-rod cylinder (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-05-10Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-04-13Genetics and Molecular Pathology of Dementia Disorders (inaktivt)
2004-03-26Talking Plants, Listening Insects (inaktivt)
2004-03-25Detektion av gemini- och andra virus i växtmaterial (Detection of gemini- and other viruses in plant samples ) (inaktivt)
2004-03-25Genetisk analys av virusresistens i olika potatiskorsningar (Genetic analysis of virus resistance in different potato crosses) (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17test 22 (inaktivt)
2004-03-12ssg (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-03-09test 56 (inaktivt)
2004-03-08test (inaktivt)
2004-03-04test 1 (inaktivt)
2004-03-01test 43 (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-15Hårdvarubaserade videokomprimering (2 examensarbete) (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-03JLabGrid - Grid Computing in Intranets (inaktivt)
2004-02-02Interface to an industrial robot (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2003-12-17Database system for storage and analysis of neural stem cell data (inaktivt)
2003-12-08Applikationsutveckling av det intelligenta stetoskopet (inaktivt)
2003-12-04Magnus test (inaktivt)
2003-12-04Devising strategies to treat genetic diseases with cell penetrating peptides (inaktivt)
2003-11-14Klungare bunchersystem (inaktivt)
2003-10-10Parkin involvement in misfolded protein responses and neurodegeneration associated with age-related disorders of the brain. (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-17MICROMACHINED AND ENCAPSULATED CORIOLIS MASS FLOW SENSOR IN SILICON (inaktivt)
2003-08-28Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2003-07-11Scattering from Printed Paper Surfaces (inaktivt)
2003-06-26Measurements of shielding effectiveness of communication tower cables (inaktivt)
2003-06-26Design and construction of a multipulse impulse generator (inaktivt)
2003-06-26Characterisation of arc channel (inaktivt)
2003-04-15test se ovan i företagsnamn 2 (inaktivt)
2003-04-11Magnus test (inaktivt)
2003-04-01Zero Instruction Set Computer från IBM och Silicon Recognition (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-03-14test se ovan för företagsnamn (inaktivt)
2003-02-17Magnus test av förfallning av förslag (inaktivt)
2003-02-11Inertial Navigation System (INS) i flygplan (inaktivt)
2003-02-06Konstruktion och test av avböjningsenhet för joner (inaktivt)
2003-01-17SCA Hygiene Products söker exjobbare inom PLC and motion control software development (inaktivt)
2003-01-09Mälardalens högskola 73040 Kolbäck, Västmanland (inaktivt)
2003-01-07EVOLUTION OF AN ENDONUCLEASE (inaktivt)
2003-01-02test nov 19 2 (inaktivt)
2003-01-02NANOSEKUNDPULSARE (inaktivt)
2003-01-02Dosregleringssystem (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2002-12-16Högskolan i Kristianstad 27022 Köpingebro Skåne (inaktivt)
2002-12-16Högskolan i Halmstad 31410 Gullbrandstorp (inaktivt)
2002-12-10test nov 18 1 (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-14Generellt klassbibliotek i C/C++ med hjälp av STL (Sandviken) (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)
2002-10-16Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.