Sökning: "tillbaka"

Hittade 114 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tillbaka.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-12-08Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) (inaktivt)
2011-11-21Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik VT 2012 (inaktivt)
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-04-26Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik HT 2011 (inaktivt)
2011-03-31Inventering av ängsflora på Vikaskogs Herrgård (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-07Högskolan Kristianstads LärandeResursCentrum söker studenter i biblioteks- och informationsvetenskap som i sitt examensarbete kan utvärdera högskolans arbete med informationskompetens. (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-03-01Sätta upp en certifikattjänst för att etablera ett tillitsnav (inaktivt)
2010-02-09HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2009-02-11Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2008-06-16Demokrati, jämställdhet och inflytande inom folkrörelsen Hyresgästföreningen (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-02-06Gasförbrukning vid Svetsning. (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-09-26Driftsättning av underhållsssystem (inaktivt)
2007-09-21Procedurell generering av spelmiljöer (inaktivt)
2007-09-08Förlimmade brackets till tandställningar (inaktivt)
2007-09-06Hur spegla VisStaden Västervik i offentlig miljö? (TH 03) (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-03-20Metodstudie samt konstruktion av kringutrustning för en slipmaskin (TH 02) (inaktivt)
2007-03-13Studie av återvätning vid vakuumavvattning (inaktivt)
2007-02-08Kommunikation med personal på distans (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-08Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-02-02Hur får man Stockholmare att flytta till Västerås? (AP) (inaktivt)
2007-01-23Respiratorapplikationer (JH 01) (inaktivt)
2007-01-10Marknadsundersökning (Hofors) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-12-04Förtroendevaldas uppdrag i Hyresgästföreningen; en studie om måluppfyllelse utifrån stadgar med fokus på organisationsstrukturer och organisationskultur (inaktivt)
2006-10-19Miljöhistoria/Miljövetenskap Östra Ölands kustlandskap (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Hur många celler kan vi väga? (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-10-03Databas för Svenskt Rockarkiv (TH 03) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-18Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-31Miljögeokemisk studie av årsvarvigt sediment (inaktivt)
2006-06-20Urban studie om sponsorbidrag (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-01-24Visualisering i BaseTool (inaktivt)
2006-01-11Logistik (Hofors) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-17Livsmedelshygien (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-09-26Analysera och jämför genom implementation olika FIX-motorer på marknaden (inaktivt)
2005-05-09Forskningsprojekt om återföring av näringsämnen i avloppsvatten till jordbruk (inaktivt)
2005-03-31Kundregister, marknadsföringsplan (Ljusdal 30) (inaktivt)
2005-03-29Utvädering av projekt Lokomotiv (Gävle) (inaktivt)
2005-03-24Programmering av databas för Svenskt Rockarkiv (inaktivt)
2005-03-21Trafikradions betydelse inverkan på framkomligheten i Skåne (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-03-04Förbättring av en slangautomat med kap. (inaktivt)
2005-02-23Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2005-01-31Kundundersökning - Hur uppfattas vi som Internetoperatör? (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-12-08Kommer vi att nå 6 % bruttomarginal inom 2 år? (inaktivt)
2004-10-29¿Försvunnen¿ processolja (aw) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-05-12Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-07Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-03Hur tar kommunen tillvara på de utvärderingar som görs? (inaktivt)
2004-04-30Vidareutveckling av cykelverksamhet (JH 03) (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-04-01Vidareutveckling av cykelverksamhet (JH 03) (inaktivt)
2004-03-25Studie av vikariers erfarenheter (Gävle) (inaktivt)
2004-03-15Vision, Strategi och marknadsplan - Högbo Bruk (Sandviken) (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-27Betalningsmodell och betalningslösning för interaktivt innehåll (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-08-21Införande av ISO 14 001 hos Europas ledande leverantör av färgat papper (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-04-01Snabba Fouriertransformer för Invers Syntetisk Aperturradar (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-03-11Vidareutveckling av cykelverksamhet (JH 03) (inaktivt)
2003-03-10Organisatoriskt lärande och erfarenhetsåterföring i praktiken (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2002-12-05Orsaksanalys av mögel i mejeriprodukter (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.