Sökning: "tjänst it"

Hittade 128 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tjänst it.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-01Webbutbyggnad av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-03-01Marknadsundersökning av datingwebbtjänst till funktionshindrade (inaktivt)
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-02-20Undersökning av miljökontorens kompetensbehov för livsmedelskontroll (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-11-23Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-09-13Webbaserad databas och Iphone-app Besökaren ska kunna ange sin adress och få träffar i närområdet... (inaktivt)
2011-08-26Avancerad cache-hantering för karttjänster mha Carmenta Server (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-06-07Automatisk mobilanpassning av webbplatser (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-24Examensarbete inom ergonomi till OfficeGame - en tävling i friskvård (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2010-11-25Utveckling av mobilapplikation för Android eller iPhone (inaktivt)
2010-11-10Statistiker sökes: Domän-värderings algoritm (inaktivt)
2010-11-08Arbetsflöde och presentation av tjänsten Elektronisk Signering. (inaktivt)
2010-09-20Utmanande och roligt exjobb på Gruppi AB för en talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-06-01DB Schenker, Division Air & Ocean: Förenkla/Effekivisera offererings- och prissättningsarbetet (inaktivt)
2010-05-12Exjobb inom affärsutveckling för ett mediaföretag i Schibsted-koncernen. (inaktivt)
2010-03-25Designa och implementera ett faktura inläsningsprogram i c#. (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-26Grafisk profil för webbaserad samarbetstjänst (inaktivt)
2009-12-15Bli en del av Svensk Alarm när du framgånsrikt utvecklar vår hemsida till att generera försäljning! (inaktivt)
2009-12-14Utveckling av webb-crawler applikation till prisjämförelsesajt med möjlighet till anställning och delägarskap (inaktivt)
2009-11-25Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt (inaktivt)
2009-11-19Effekterna av marknadsföring genom flera kanaler samtidigt (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-07-15Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet (inaktivt)
2008-05-30Exjobb kring e-tjänster för kommuner (inaktivt)
2007-12-06Vidareutveckling av programvara ShopDisplay (inaktivt)
2007-12-05Virtuella Möten (Virtual Meeting) (inaktivt)
2007-11-09Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr) (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-07-19Ekonomstudenter med kunskaper inom försäljning, affärsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, ledarskap och kommunikation (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-05-14Webdesign PHP samt mysql databashantering (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Optimering av pay-per-click funktion (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogik i samhällets tjänst! Case: ”Drop-outs” (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-26Produktutveckling (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-03Utveckling och marknadsföring inom försäljning av datorer (aw) (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP) (inaktivt)
2007-01-02Studenter med språkkunskaper som kan hjälpa ett företag inom kommmunikationsbranschen med internationaliseringsarbete och etableringsutveckling. (inaktivt)
2006-12-21Studenter med programmeringskunskaper inom HTML, ASP.net, PHP, C, C++, JSP och JAVA mf. (inaktivt)
2006-12-08Konsumentbeteende - Self-scanning sett ur konsumentens samt daglivaruhandelns perspektiv (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-22Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst. (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-10-12Internettjänst (Gävle) (inaktivt)
2006-10-11Datasystemstudenter inom projektledning, systemutveckling och systemarkitektur (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-30Datasystem (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-02-27Mobil E-tjänst (inaktivt)
2006-02-24NetMessenger exjobbare inom vår tjänst för direktmeddelanden (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-01-25Grafikstudenter med kunskaper inom Indesign, Photoshop, Illustrator och Flash mf. (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-07IT-tjänst för att underlätta för/hjälpa pendlare. (inaktivt)
2005-11-30Intern miljörevision på Länsstyerlsen Örebro län (aw) (inaktivt)
2005-11-18Marknadsundersökning - tjänster för mobilkameror (TH 11) (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-09-15Rehabilitering -förr och nu (inaktivt)
2005-08-15Idébanken.se - problem finner lösning på Internet (inaktivt)
2005-08-11Marknadsundersökning inför ny IT-tjänst (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av tjänst för försäljning av musik och ringsignaler (inaktivt)
2005-06-14System för hantering av geografisk information i en databasmiljö (inaktivt)
2005-05-24Lokala prisjämförelser (inaktivt)
2005-04-28Vilka faktorer kan försvåra hemflytt från behandlingshem för barn med psykosociala- eller missbruksproblem? (inaktivt)
2005-04-213D-modell av filmade rörledningar (Gävle) (inaktivt)
2005-04-21Distribuerad stödfunktion för kvalité- och miljöarbete (Gävle) (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Kundundersökning - Hur uppfattas vi som Internetoperatör? (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning - IT-företag (inaktivt)
2004-09-01Examensarbete inom Java / SQL? (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-02-24Marknadsundersökning ¿ Internetbaserad tjänst för fastighetsförvaltning (aw) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning om Säkerhetsövervakning (Intrusion Prevention) (inaktivt)
2004-02-10Datasäkerhet - Säkerhetsrevision (inaktivt)
2004-01-19Unika upplevelser i Kalmar län (UK 01) (inaktivt)
2004-01-12Bouppteckning som juridisk företeelse (inaktivt)
2004-01-12Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke (inaktivt)
2004-01-12Kvalitetscertifiering av en begravningsbyrå - är det möjligt? (inaktivt)
2004-01-12Fonus - ett gott exempel på ett framgångsrikt kooperativ (inaktivt)
2004-01-12Fonus som varumärke (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.