Sökning: "tur är det inte"

Hittade 37 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tur är det inte.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-08Kartläggning av motiv till inställda operationer på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-09-12Vidareutveckling av portföljoptimerare (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-11-22Språkbank med låneord tyska eller franska för förnyande av språkinlärning (inaktivt)
2010-09-03Minimering av ventildräneringsläckage (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-03-25Miljövinster genom effektivare transporter (inaktivt)
2010-02-02Återvinning av tross (inaktivt)
2009-11-02Hur kommer det sig att föräldrarna inte ser till att barnen går med den vandrande skolbussen? (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2009-02-13Pedagogiskt ”dataspel/station” (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-05Presentations film/CD om verksamheten (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2004-09-02Kvalitetskontroll av insamlade mätvärden (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-16Utveckling av Tibro Möbelmuseum (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.