Sökning: "tycker om"

Hittade 158 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tycker om.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-10-18Utvärdering av medicinfri kvinnobehandling (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-09-27Elever och äldreomsorg (inaktivt)
2011-09-20Mediaplan till artist (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-08-18D-vitamin av konstgjort solljus (inaktivt)
2011-07-25Marknadsföring av ny iPhone-app (inaktivt)
2011-07-11SME och varumärken - är varumärken bara till för stora aktörer? (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-03-14Grafisk profil till ett befintligt företag samt dess Webbshop (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-20Exjobb?! Ung ingenjör/systemvetare java (inaktivt)
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-12-10INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN utlyses till våren2011/hösten2011 - fokus HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2010-12-10Hjälp med hemsida (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-30Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-06-07Är det någon mening med att vara med i en referensgrupp? (inaktivt)
2010-05-26Mat, bränslen och fibrer utifrån ett hållbarhetsperspektiv (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-03-23Vad tycker eleverna på mellanstadiet om att börja högstadiet ett år tidigare? (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-01Införande av moduluppbyggda konstruktioner (inaktivt)
2010-02-01Konfigurationsstyrning vid användande av modulindelade konstruktionslösningar. (inaktivt)
2010-01-14Förlag på utnyttjande av garage (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-13Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-11-24Våtspinning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-06-10Elektrospinning av carboxymetylcellulosa (CMC) (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2008-12-08Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder? (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-06-16Vad tycker våra medborgare? Underlag för intern och extern kommunikation i Västerås (inaktivt)
2008-05-30Skapa en virtuell resebyrå/resesite (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-17Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-10-18P3 sökr unga tänkare... (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP) (inaktivt)
2007-09-25Designing and Implementing a Federated Enterprise Search Solution (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-19Finns lokalteve med i framtidens medieutbud? (inaktivt)
2007-08-20Accessible Web Applications for Internet, Extranet, and Intranet scenarios (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-07-09Utvärdering av sensorytor för en elektrisk chip-baserad biosensor (inaktivt)
2007-07-09Ny analysmetod för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-13INTRACYTOPLASMIC SPERM-INJECTION BY ELECTROPORATION (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Friskis & Svettis: Nya lokaler ¿ vilka åsikter finns? (inaktivt)
2007-03-07Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2007-03-05Hur kan visualisering påverka vinsten i ett företag? (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Motion tracking med mobiltelefonens kamera (inaktivt)
2007-02-15Hur kan (förskole)barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld? (inaktivt)
2007-02-05Utveckling av hemsida (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-30Marknadsundersökning (aw) Frisör salong (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2007-01-26Kund – och marknadsundersökning för Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-25Marknadskoncept för tidningen Go Retro (AP) (inaktivt)
2007-01-18Vad tycker studenterna om Gefle Studentkår? (Gävle) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-19Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-02Vill du skriva en uppsats om klienter på socialkontor som får extra stöd att söka jobb? (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-22Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande? (inaktivt)
2006-09-22Kreativt skrivande - Hur kan författarkortleken användas av mellanstadie/högstadielärare/lärare i svenska som andra språk som ett verktyg i undervisningen? (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-07Kartlägga rutiner för fraktkostnader och logistik (inaktivt)
2006-06-07Attityder till nytt regionalt nyhetsprogram med TV4 Skaraborg och TV4 Värmland (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-04-06Kommunikation med medborgare (inaktivt)
2006-04-03Konstruktion av jonbytarhållare samt dimensionering av jonbytarmetod för fram-ställning av miljövänlig lösning som tar bort svampar, alger mm från målade ytor. (inaktivt)
2006-02-24Marknadsanalys av Sveriges äldsta konsttidskrift (inaktivt)
2005-11-24Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun? (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-09-12Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2005-05-10Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av Kunskapsbladet och Idea Plant (aw) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-14Skulle du ta tjänstledigt för att starta företag?! (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-06-04Informationsutvärdering av Länsstyrelsen i Örebros informationsinsatser om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II Göteborg. (inaktivt)
2004-05-12Svanen märkning samt information om miljö (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-01-26En studie av vad Kärrtorps invånare tycker om sitt centrum (inaktivt)
2004-01-26Avfallshantering och sopbeteende (Gävle) (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Kundundersökning - Hur vill kunderna att reklambyrån ska vara? (aw) (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-17Franchise (inaktivt)
2003-07-30Reglering av lipoxygenas i vissa lymfomceller (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-02-07Attitydundersökning om Jägarbacken i Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.