Sökning: "undersökningar, information"

Hittade 33 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet undersökningar, information.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2008-10-14Eliminering i realtid av radomdämpning på väderradar (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-03-12Attitydundersökning bland medarbetarna i Herrljunga kommun (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-04-22Supertech (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-03-29Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2004-03-26Beteende hos okastrerade hangrisar under uppfödningsperioden (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.