Sökning: "utvärdering av"

Hittade 695 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet utvärdering av.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-02-135 spännande exjobb (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2012-01-31Examensarbete inom prediktiv modellering och hälsoanalys (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-12-01Användarpanel med interface (inaktivt)
2011-12-01Nya material och byggsätt för kraftelektronik (inaktivt)
2011-11-29Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar (inaktivt)
2011-11-29Single cell isolation (inaktivt)
2011-11-29Cellräkning i automatiserat system (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-11-15Utvärdering av klassificeringsverktyg för omklassning av rödfyrshögar (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-14Framtagande av elektronikbox för kommunikation från elektriska mätinstrument (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-01Modellering och validering av luftbälgsmodeller i ADAMS/Car (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-28Mekansika egenskaper hos korroderad polypropen (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-18Utvärdering av medicinfri kvinnobehandling (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-06-29Börsföretag nyckeltal för ledningslöner (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-05-02Uppföljning och utvärdering av effekter av matematikutvecklingsarbete (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-07Uppbyggnad av trådlös testbädd med sensorer och sensornät för applicering på järnvägsvagn med avseende på mätning på hjullager och överföring av data till RFID tagg. (inaktivt)
2011-03-03Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-02-23Utvärdering av projektet "ungdomsjobb" (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-22Utvärdera hiv-prevetiv och stärkande gruppintervention för unga hbt-personer (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-15Konstruktion av strain-gauge förstärkare för mätning av blodflöde och blodvolym i armar och ben (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-10Utvärdering av BIH installation av golvvärme i flerbostadshus (inaktivt)
2011-02-10EXAMENSARBETE I STRÖMNINGSAKUSTIK PÅ KTH/SCANIA - Analys och konstruktion av semiaktiv ljuddämpare (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-31Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-01-28Grafikmodul (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2011-01-13Utveckling av ett modulsystem till en fritidsbåt för att skapa flexibla möjligheter för matlagning och toalett besök. (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2011-01-04Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2011-01-04Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-16Utvärdering av (miljö)effekter från miljöinitiativ från läkemedelsindustrin. (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-15Vad betyder en Extrakompis? (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-11-04Förbränningssimulering med CFD (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-10-08Kopia av Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-07Framtagande av teknisk kravspec för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-08-10Pensionsmyndigheten - Exjobb med fokus på Utvärdering och val av Krav- och testverktyg (inaktivt)
2010-08-02Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter (inaktivt)
2010-07-29Utvärdering av optimal BI-plattform (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter där material med olika ytbeläggningar kombinerats (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Utvärdering av bilddegradering vid JPEG-komprimering (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-12Spegelglas i plast (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-29Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg. (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-01-28Information Hold (inaktivt)
2010-01-25Högtalarplacering (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-28Examensarbete inom instrumentutveckling på Q-linea AB, Uppsala (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-17Examensarbeten i haptik och visualisering (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-14Utvärdering av elektrisk luftkonditionering för buss (inaktivt)
2009-12-11Utvärdering av jämställdhetsarbete (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus ge en förbättring vid psoriasis? (inaktivt)
2009-12-03Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-11-02Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och Vägverket (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-01-16Utvärdering av matteklivet (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-07-10Byggnader och miljö - Miljövärdera två svenska fastigheter (inaktivt)
2008-07-10Utvärdering av skärgeometriska utföranden på sk dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar (Gävle). (inaktivt)
2008-07-09Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av hälsoundersökningar på Landstingshälsan (inaktivt)
2008-06-16Dokumentstyrning i projekt (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-06-16Introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsarbete (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Utvärdering av filtermaterial för snabbfiltering av bahandlat avloppsvatten (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom keramiska material (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-15Utvärdering av naturskolan (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-05-15Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (Gävle) (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-30Utvärdering av programvara som skall användas i undervisningen (inaktivt)
2008-04-29Utvärdering och inbyggnad av ett 3D- vision system i löpande produktion (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-01-31Utvärdering av förskola i skola (Älvkarleby) (inaktivt)
2008-01-30Modell för utvärdering av den uppsökande verksamheten (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 2 - kompostering av köksavfall och fekalier (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 1 - rening av Bad, Disk- och Tvättvatten (BDT) (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 3 - toalett- och köksavfall, sammansättning och samband med diet (inaktivt)
2008-01-18Metso Paper Sundsvall AB Metso Panelboard AB (inaktivt)
2008-01-18Helikoptersimulering (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-09Utvärdering av vårdplaner i utredningar om missbrukarvård inom IFO i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-08Exjobb JBoss Portal (inaktivt)
2008-01-04Utvärdering av projekt ”En väg in ” vid Lärcenter Falköping (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-13Utveckling av värmeteknisk modell av sodapanna utifrån verkliga processer (inaktivt)
2007-12-06Automatisk matchning och tracking av speciella objekt i IR-bilder med objektmodellering och lärande system (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-19Aktiv bullerdämpning av radialfläktar (inaktivt)
2007-11-13Resultatuppföljning/utvärdering av 12-stegsprogram (aw) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-29Marknadsstrategi för entreprenörsnätverket inom upplevelseindustrin Hjälmaren Runt! (inaktivt)
2007-10-23Statistik på webben (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-18Verktygsoptimering för kravarbete (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-09-24Utvärdering och delutvärderingar av projektet Open Up, samarbete mellan SEKO tele och ett antal stora Tele/IT-företag (inaktivt)
2007-09-24Vad får företagen ut av projektet Open Up? Finns det samhällsekonomiska vinster. (inaktivt)
2007-09-24Utveckling av en passiv 3D-skanner för rekonstruktion av 3D-modell av objekt från en sekvens av IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-04Utvärdering av process för destillation av etanol (inaktivt)
2007-08-30Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-08-24Examensarbete i databehandling (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-16Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-08-13Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2007-08-13Exjobb i Hofors för pedagoger (Hofors) (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-07-19Modell för vätsketemperatur i rör (inaktivt)
2007-07-09Utvärdering av sensorytor för en elektrisk chip-baserad biosensor (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-07-06Aktiv - passiv RFID-transponder (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-07Dyslexiprojekt i Södra Närke - en utvärdering (inaktivt)
2007-06-07Utvärdering av Hotell- och restaurangprogrammet i Kumla (inaktivt)
2007-06-07Utvärdering av Individuella programmet och Handelsprogrammet för vuxna (inaktivt)
2007-06-04Utvärdering av metoder att göra löstagbara nanofilmer (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-31Elektromekanisk bildstabilisering för IR-kamera (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-31Utvärdering av Familjecentralen Nyckelspiken i Bengtsfors kommun (inaktivt)
2007-05-22Miljökommunikation i Kooperativa företag (inaktivt)
2007-05-15Utvärdering av ny modell för medarbetarsamtal (inaktivt)
2007-05-14Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik (inaktivt)
2007-05-11Utvärdering av projekt med syftet att utveckla stödet till anhöriga som vårdar/hjälper någon med demenssjukdom. (inaktivt)
2007-05-07Utvärdering av projekt ”En väg in ” vid Lärcenter Falköping (inaktivt)
2007-04-20Densitetsbestämning med optisk metod (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-16Marknadsföring, Affärsutveckling, Kartläggning och Strategi för Ownit Broadband (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av Kommunguide- kontaktpersonsverksamhet för invandrare (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av sommarforskarskolan (inaktivt)
2007-04-04Försäljning av hyvelmaskiner i Japan (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-03-30Kreativ produktveckling och effektivisering för bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning. (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av utbildningen i Svenska för invandrare (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-15Mjukvaruutveckling för nya digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-03-06Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet på Skogsvårdsstyrelsen (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-03-01Organisationsutveckling hos Högskolecentrum i Arboga (ap) (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2007-02-16Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete (inaktivt)
2007-02-13Utvärdering av projekt Rid- och körled Gotland - HovLeden (81) (inaktivt)
2007-02-12Mjukvaruutveckling för videosystem (inaktivt)
2007-02-12Utveckling av mjukvara för digitalTV-tjänster (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2007-02-05Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-22Utvärdering av språklig nivå/kompetens (systematiskt och stokastiskt). Optimering av översättningsprogram (inaktivt)
2007-01-20Utvärdering av programflödesanalys för WCET-beräkningar vid Volvo Construction Equipment (aw) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2007-01-10Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2007-01-08Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (gh) (inaktivt)
2007-01-04Användning av nya medier för distribution av produktinformation (aw) (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-19Utvärdering på företag av psykosocial checklista (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-04Utvärdering av ett haschavvänjningsprogram (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering av projekt för arbetslösa invandrare (inaktivt)
2006-11-22Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst. (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-11-22Utvärdering av fågelskyddsområden i Jämtlands län (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-11-14Utvärdering av ett hälsoprojekt (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-11-07Utvärdering av monteringsanvisningar (inaktivt)
2006-11-07Utvärdering av Näringslivsföreningen i Götenes utvecklingsarbete (inaktivt)
2006-11-02Effektiv tvätt vid kontinuerlig kokning (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler (inaktivt)
2006-10-11Selektion av defekta IR-kameror med ett lärande system för detektion av bildartefakter (inaktivt)
2006-10-11Utvärdering/optimering av affinitetsligander (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-09-21Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Signalbehandling av nya laserradardata (inaktivt)
2006-09-18Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2006-09-08Installation och utvärdering av en infraljudstation (inaktivt)
2006-09-04Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-09-04Utvärdering av ny teknik för resurseffektiv avloppsrening (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-08-22Utvärdering av utlandspraktik (Ljusdal 57) (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-06-30Utvärdering av medborgarförslag (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-20Utvärdering av projektet ÖtiL (Ökad tillväxt i Lekeberg) (inaktivt)
2006-06-20Bedömning av sulfidjordars försurningspotential (inaktivt)
2006-06-20Processbarhetsstudier för mark förorenad med explosivämnen och tungmetaller (inaktivt)
2006-06-19Rehabilitering i Skogen (inaktivt)
2006-06-16Funktionell utvärdering av ABB Network Managements systempark (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-08Utvärdering och uppföljning av dialogbaserad styrning (inaktivt)
2006-06-07Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar. (Gävle) (inaktivt)
2006-06-01Utvärdering av populärvetenskaplig tidning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap på Sahlgrenska akademin (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-05-11Utvärdering av Livsmiljörådet i Sandviken (Sandviken) (inaktivt)
2006-05-10Från beslut till verkställighet (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-05Slussen - beskrivning och utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt (inaktivt)
2006-05-05Vårda på institution eller hemma i Borlänge (inaktivt)
2006-05-05Öppenvårdsverksamhet för kvinnor med missbruk (inaktivt)
2006-05-03Mobil kommunikation (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-18Stålkretsloppet - Självlegering av stål (inaktivt)
2006-03-27Utvärdering av mikrokontroller Eyebot (inaktivt)
2006-03-14Optimering av selektionsalgoritm (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-03-01Gå och cykla till skolan - för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-27Utvärdering av kampanjen Rädda Vasaloppet (inaktivt)
2006-02-24Utveckling av tillverkningsteknik för medicinteknik (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2006-01-11Utprovning av skärgeometrier för stickstålsverktyg med skärbredd 16 mm.(Gävle) (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2006-01-04Glansvariationer vid elektrofotografiskt tryck (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-12-05Utvärdering och implementering av algoritmer för automatisk nätgenerering för strömningsmekanikberäkningar (inaktivt)
2005-11-30Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-11-29Formförändring vid härdning av kugghjul (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-18Krossat berg / schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-11-09Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp? (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av effekter av årskurslös skola (inaktivt)
2005-09-16Produktutveckling (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-14Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering/uppföljning av kommunens lokala kollektivavtal tecknat utifrån ÖLA 00 (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-05Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2005-09-02Utvärdering och implementering av artificiella randvillkor för hydromekanik (inaktivt)
2005-08-30Undersökning av vägars hållbarhet (inaktivt)
2005-08-24Utvärdering av ett Worst Case Execution Time (WCET)-verktyg inom grundutbildning (aw) (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-06-30Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av tjänst för försäljning av musik och ringsignaler (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2005-06-13Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar.(Gävle) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete om hydrofila metallytor (inaktivt)
2005-05-31Enkätundersökning av vårdtagare (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-05-11Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing (inaktivt)
2005-05-11Utvärdering av rehabiliteringsprojekt vid Vallentuna kommun (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-21Utvärdering av USU (Ovanåker) (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-04-20Optimal inmatningsprocess och utrustning för Defibratorer. (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-21Utvärdering av budskapsskiftande skyltar (inaktivt)
2005-03-09Utvärdering av den offentliga satsningen på starta eget rådgivning (Gävle) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Examensarbete för en eller två högskoleingenjörer med inriktning mot miljö- och mätteknik. (aw) (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av Kunskapsbladet och Idea Plant (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2005-01-11Schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Krossat berg ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Materialtekniska egenskaper hos skumglas (inaktivt)
2005-01-11Acceptabel nivå för vattenburna emissioner (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2005-01-11ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region (inaktivt)
2005-01-03Utvärdering av olika stabilisatorer för rekombinanta proteinläkemedel med hjälp av en spektrometrisk metod (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-22Utvärdering och omprogrammering av Studentkåren i Sundsvalls hemsida (inaktivt)
2004-11-04¿Frisk utan vård?¿ ¿ En utvärdering av utbildningen Mat- och friskvård (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-28Utvärdering av SMS-tjänster (inaktivt)
2004-10-26Utveckling av inbyggt system - trådlös överföring, med tyngd-punkt på RF ID (aw) (inaktivt)
2004-10-22Utvärdering av Röda korsets insatser i Örebro region (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-13Utvärdering av förändrad skolorganisation (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-10-07Fungerar den interna informationen så som den beskrivs i policyn? (inaktivt)
2004-09-22Utvärdering av skolplanen i Eda kommun (inaktivt)
2004-09-14Snabb och webbanpassad språkförståelse (inaktivt)
2004-09-14Automatiskt urval av relevanta nyckelord (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-09-01Fotonekonomi och dynamik i multispektralt IR-system med tvåtonsmodulering (inaktivt)
2004-08-31Utvärdering av projektet Olika kön - lika samtal (aw) (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ridskolans verksamhet (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ny arbetsform i projekt (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2004-06-11Utvärdering av hemsidor (inaktivt)
2004-06-10Åtgärder mot damning från fasta bränslen vid värmeverk (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-04Informationsutvärdering av Länsstyrelsen i Örebros informationsinsatser om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II Göteborg. (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-05-25Uppföljning/utvärderingar (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Energiledningssystem (Hofors) (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-05-03Hur arbetar kommunen med arbetshandikapp (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-04-30Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-13Utvärdering av vak-effekter och laster på vindkraftverk (inaktivt)
2004-04-07Utvärdering av hemsida för att uppfylla kravet som 24-timmarsmyndighet (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-04-01Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2004-03-29Läsarundersökning av Vasalöparen (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - Intensivt skötta grönytor (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - växtskyddsinsatser (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - vall (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - potatis (inaktivt)
2004-03-25Hydro N-Sensor i tillämpning - Maltkorn (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av så-plogskonceptet (inaktivt)
2004-03-18 Utvärdering av Statisk Tidsanalys för Volcano Communications Technologies AB (aw) (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-18Utvärdering miljöprojekt (Gävle) (inaktivt)
2004-02-17Utvärdering av vindkraftverk (inaktivt)
2004-02-17Marknadsundersökning om Säkerhetsövervakning (Intrusion Prevention) (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-02Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv (inaktivt)
2004-01-30Digitalkonstruktion: Utvärdering av MAC/PHY kretsar för 10/100BASE-T (Ethernet) (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2004-01-16Utvärdering av projektet Se till din styrelse (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-17Utvärdering av USU. (Ovanåker) (inaktivt)
2003-12-15Verksamhetsutveckling / utvärdering (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-17Mekanismer för deaktivering av SCR vid eldning av biobränslen (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-11-14Distributionsplattform och affärsmodell för Video on Demand (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-10-07Utvärdering av en rationell metod för håltaging och gängning i härdat verktygsstål (Gävle) (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-18Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten? (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av organisationsförändring (inaktivt)
2003-07-16Utvärdering av Samhall lokalt (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-06-26Pulverfärgers mekaniska egenskaper (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Bilddatabas/webcrawler (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-06-04Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-30Utvärdering av projekt Vågbrytaren - Arbetslösa socialbidragstagares möjlighet till egen långsiktig försörjning. (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Uppföljning och utvärdering av Utvecklingsplanen Hudiksvalls kommun. (Hudiksvall) (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering över en anläggnings marknadsföring (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering av ny verksamhetsinriktning för säteri (JH 03) (inaktivt)
2003-03-04Webbdesign & eventuell Webbutik (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-20Utvärdering av prestanda och bearbetningsresultat, för tappborrar, belagda med olika PVD-skikt samt med olika eggbeskaffenhet (inaktivt)
2003-02-18Webbdesign & eventuell Webbutik (inaktivt)
2003-02-03Ny Joystickteknologi för elektroniska styrsystem (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2003-01-15Utvärdering av reningsåtgärders effekt på Lagans vattenkvalitet (inaktivt)
2003-01-10Utveckling av system för m2m-kommunikation (inaktivt)
2003-01-07Verksamhetsanalys av Utvecklingsbutiken - En dörr in (inaktivt)
2003-01-03Kundundersökning (inaktivt)
2003-01-02Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering (inaktivt)
2003-01-02Glidlager för roterande maskiner. (inaktivt)
2002-12-19Samordnad rehabilitering i Flen - facit saknas! (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-21Design av ryggbänk (Ljusdal) (inaktivt)
2002-11-11Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt)
2002-10-09Analys av kupévibrationer i modeller av ambulansbilar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.