Sökning: "vård,pedagogik"

Hittade 59 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vård,pedagogik.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-10-04Hur stärker vi vårt varumärke? (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-31Inventering av ängsflora på Vikaskogs Herrgård (inaktivt)
2011-02-22Hur ska vi utforma vår Employer Branding mot framtidens arbetstagare? (inaktivt)
2011-02-22Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-21Kooperation/Kooperativt företagande som lösning på framtidens välfärd? (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-06Produktutveckling inom vård och omsorg eller vidareutveckling av befintliga produkter inom VVS-branschen (inaktivt)
2010-10-18Landstinget - för ofokuserat, för dyrt? (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-02-24Hur hanterar sjukvården allmänhetens krav på förbättringar? (inaktivt)
2010-02-16Yoga och smärta (fibromyalgi) (inaktivt)
2010-02-05Utveckling av nya produkter inom vård och omsorg eller vidareutveckling av företagets befintliga produkter inom VVS-branschen (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-07-09Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum (inaktivt)
2008-07-09Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen (inaktivt)
2008-05-30BET-projekt läsåret 2007-2008: Examensarbeten i ny form genom samverkan med företag och organisationer (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-08-17Framtagande av beräkningsmodell och beräkning av kostnader för e-arkiv (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-02Flera uppsatser inom vård & hälsovetenskap (aw) (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-15Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen (inaktivt)
2007-03-15Vilka väljer gymnasieinriktning mot vård och omsorg? (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-02-23Organisation av äldreomsorgen i Uppsala (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-01-15Kvalitetssäkring av verksamheten hos Silverhälsan (AP) (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-10-31Hur minska sjukfrånvaron i åldern 50 - 59 år inom socialtjänsten i Vetlanda (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-20Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet? (inaktivt)
2006-04-21Säkra effektiviteten och kvaliten inom hemvård (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-05-12Hjälper utbildning? Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Nya yrkesroller inom vård och omsorg (Gävle) (inaktivt)
2005-03-14Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2005-02-07Framställning av en informationsfilm (aw) (inaktivt)
2004-11-04¿Frisk utan vård?¿ ¿ En utvärdering av utbildningen Mat- och friskvård (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-15Marknadsanalys (Bollnäs) (inaktivt)
2003-01-03Relationen kommun och privat verksamhet (inaktivt)
2002-11-13Naturvårdplan med flora och fauna inventering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.