Sökning: "vad är analys"

Hittade 192 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vad är analys.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-12Framtagning av “personas” för analys av Reumatologiska klinikens (Karolinska Universitetssjukhuset) patientunderlag. Fokus på variabler relaterade till patientmedverkan (provtagning, mottagningsbesök, delaktighet, eget ansvar, etc). (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-06Uppföljning av verksamhet inom LärCentrum (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-12Samband mellan slipning och Barkhausenvärde på vevaxlar (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-27Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-04-14Hur påverkar Trafikverket Färjerederiet miljön (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-04-06Ålderspyramider framtida inverkan på bostadspriser i svenska kommuner (inaktivt)
2011-02-10Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen (inaktivt)
2011-01-05Utveckla besöksnäring (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-11-25Uppsats inom Marknadsföring/MKV. (inaktivt)
2010-10-22Bantad riksdag, vad betyder det ur ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-08-25Implementering av en enkel iPad app för en motionscykel (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2010-06-29LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2010-04-22Utvärdering - Hur väl fungerar undervisningsdelen i praon? (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-23Korrosionsegenskaper hos stål i bio diesel (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-15Vad skiljer bra från mindre bra företag? (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-12-14Strategi för analys av användande och ROI av virtuella tjänster (inaktivt)
2009-11-25Hur kan marken inom 30 meter från järnvägen användas? (inaktivt)
2009-11-24Kopia av Flyttkedjestudier (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbete för SISU Idrottsutbildarna (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-04-15Omvärldsanalys av bransch (inaktivt)
2008-04-15Marknadsanalys av nyetablering samt befintlig marknad (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-03Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-13Lönsamhetsanalys och produktkalkylering (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-08-17Turistbyråns interna arbete (inaktivt)
2007-08-17Skapa en modern och funktionell arbetsplats! (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-25Analys av nykundsbearbetning och försäljningprocessen inom konsultbranscher för professionella tjänster (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-06-14Nöjd kundindex-analys (NKI) (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-16LJUD & VIDEO ANALYS BASERAD PÅ ENF (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-30Marknadsundersökning (aw) Frisör salong (inaktivt)
2007-01-23Affärsutveckling - fastighetsförvaltningsbranschen (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-14Integrerade affärssystem (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-22Matematisk och biokemisk modellering av carcinogena ämnens dynamik i cellen (interaktion med membran, protein och DNA) (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-10-31Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-08-22Kvalitet- och miljöledningssytem vid byggföretag med huvudkontor i Örebro (inaktivt)
2006-08-10Exjobb för SISU - idrottsrörelsens stödorganisation i Örebro län (inaktivt)
2006-06-30Analys av kundbeteende (aw) (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-06-19Rehabilitering i Skogen (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-04-21Säkra effektiviteten och kvaliten inom hemvård (inaktivt)
2006-03-23Genusteoretisk analys av flickors och pojkars prestationer i åk 8-9 (inaktivt)
2006-03-08Framtagning av långsiktig marknadsplan (inaktivt)
2006-03-07Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-02-09Modern och funktionell arbetsplats (inaktivt)
2006-01-11Research, kategorisering och analys av material till bok (inaktivt)
2006-01-09Marknadsföringsuppdrag åt IT-företag (aw) (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-11-30Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt (inaktivt)
2005-10-25Hur uppfattar allmänheten Skatteverkets skrivelser? Kartläggning och analys av läsförståelse. (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-05HUR FUNGERAR ENTREPRENÖREN? (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-04-29ANALYS AV EGET UTVECKLAT DATAPROGRAM. (inaktivt)
2005-04-20En kvalitetsmodell för outputgranskning - algoritmer som behövs för statistikprogrammering (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-02-10Utvärderingsenkät (inaktivt)
2005-02-07Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (aw) (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme i framtiden (aw) (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-04-13Cloning and characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-12Fonus som varumärke (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Konkurrensen på värmemarknaden - möjligheterna att ersätta en uppvärmningsform med en annan. (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme i framtiden (inaktivt)
2003-09-25Svenska företags strategier för Facilities Management (inaktivt)
2003-09-05Egenskaper hos vinge med skevroder utefter hela bakkanten (inaktivt)
2003-07-16Analys av bostadsmarknaden i Sundsvallsregionen (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-10Inflyttandes åsikter och flyttningstrender (JN 02) (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-01-28Beslutsprocessen hos chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-23MArknadsföring/analys av EMI MUSIC (inaktivt)
2003-01-23Marknadsundersökning/Analys av Emi Music (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.