Sökning: "vad är arbete"

Hittade 238 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vad är arbete.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Utvärdering av projektet Samhällsorientering på modersmål i Kalmar län (inaktivt)
2011-10-13Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-05Volvo IT - attraktiv arbetsplats ur ett arbetsmiljöperspektiv (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-05-17Vill du hjälpa oss med att ta reda på hur världens bästa industriella datakommunikation fungerar? (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-03-23Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean (inaktivt)
2011-03-21Lean administration - tydliga flöden på kontoret (inaktivt)
2011-03-21Svetskvalitet för det moderna skogsbruket (inaktivt)
2011-03-21Exjobb inom Produktutveckling (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-01-12Kopia av Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2011-01-05Kvalitetsuppföljning av internationella projekt i förskola och skola (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2011-01-04Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-11-08Arbetsflöde och presentation av tjänsten Elektronisk Signering. (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-10-22Bantad riksdag, vad betyder det ur ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-08-26Employee Value Proposition - Kartlägning i SAS (inaktivt)
2010-08-09Vattenskydd - vad får det för konsekvenser? (inaktivt)
2010-06-21Gapminder för skattepengar - ett arbete för demokratisering (inaktivt)
2010-06-18Vad kostar utanförskapet? (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Uppföljning av miljöanpassad upphandling i Luleå kommun (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-03-01Administration av DNSSEC (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-05Miljö- och prestandakrav (miljömärkning) vid inköp och upphandling i Frankrike (inaktivt)
2010-01-13En kvalitativ utvärdering av Seconden -en verksamhet för arbetsökande personer som uppbär ekonomiskt bistånd (inaktivt)
2010-01-13Uppstart av hospice - kartläggning av praktiskt arbete, behov och möjligheter (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-10-26Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (kr) (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-06-16Marknadsundersökning avseende boendemiljö i Laxå (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Statistikredovisning för stiftelse Actíva (inaktivt)
2008-06-16Förändring på ett stadsbibliotek (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2008-02-07Utvärdering av arbetstidssystem (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2008-01-23Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-23Trafiksäker utformning på extraljusbågar (Ljusdal 74) (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-18Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle) (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-17Kometmetoden (Comet assay) för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2008-01-16Karakterisering av intracellulära proteininteraktioner med NMDA-receptorn (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Branding av ett byggprojekt (inaktivt)
2008-01-15Utvärdering av forskningsmagasin (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-07Utveckling av designverktyg i .Net med inbyggd hantering av/export till formaten PDF, PS, XPS, PNG, APP. (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-27Miljöarbete i ett finans- och tjänsteföretag (inaktivt)
2007-11-27Kopia av Miljöarbete i ett finans- och tjänsteföretag (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-18Framtidsvision för Ölmbrotorp/Ervalla (inaktivt)
2007-09-04Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-31Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-08-17Turistbyråns interna arbete (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-13Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-10Programvara och för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-20Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04On-line Kontrollinstruktion (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-12Programvara och algoritmer för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-02-20Projektuppföljning - koppling mellan projektutfall och huvudboken (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-02-08Franchisekoncept för Kompetenspoolen (kr) (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i centrala Stockholm. (AP) (inaktivt)
2007-01-05Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-12-14Är du intresserad av träning och datorspel? (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-08Konsumentbeteende - Self-scanning sett ur konsumentens samt daglivaruhandelns perspektiv (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-10Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-11-10Rehabilitering (inaktivt)
2006-11-07Utvärdering av Näringslivsföreningen i Götenes utvecklingsarbete (inaktivt)
2006-11-06Naturmöten med invandrare (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-08-28Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-06-15Miljömärkning av papper (inaktivt)
2006-05-23Leva och bo i Sverige eller Norge -ekonomisk jämförelse av 2 familjer på var sin sida gränsen. (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-04-27Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar? (inaktivt)
2006-04-21Företagsutveckling med människan som tillgång (inaktivt)
2006-03-20Dela upp företaget (inaktivt)
2006-03-07Hur ska en ny gemensam företagskultur skapas i samband med en fusion? (inaktivt)
2006-03-07Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark (inaktivt)
2006-02-13Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2006-02-01Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-12-01Multiplayer support och nätverksprogrammering (inaktivt)
2005-11-23On-line kontrollinstruktion (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-02-22Företagsprofil med Marknadsföring som skall presenteras internt och extern. (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-22Marknadsanalys för Röda korset i Örebro (inaktivt)
2004-09-27Arbetsergonomi (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-14Utveckla framtida försvarets logistikstöd (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-02-20Webbaserat stöd för diabetesvård (inaktivt)
2004-02-04Kvalitetsdokumentation - miljöskydd (inaktivt)
2004-01-28Utredning av beslutsstödsystem, prognosmodell för trafikutfall (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-08-14Styra rotation av ett grafiskt objekt på Internet (Ljusdal 13) (inaktivt)
2003-06-26Vad kännetecknar en effektiv och användarvänlig e-handelsplats? (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-13Mätning av kundattityder (aw) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2002-11-11Utvärdering av grupphandledning av chefer, Professionellt ledarstöd (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.