Sökning: "vad barn"

Hittade 51 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vad barn.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-08Varför flyttar människor? En studie om flyttrender och faktorer. (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-03-14Hur påverkar datorer i undervisningen barnen? (inaktivt)
2011-03-14Vad är effekterna av att elever i Svenska För Invandrare (SFI) utrustats med datorer? (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-11-19Marknadsundersökning för ny spännande internettjänst riktad till mor-och farföräldrar,barn och barnbarn (aw) (inaktivt)
2007-10-18Uppföljning Ökad fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-09-21Studie av småbarnsgrupp med okonventionellt arbetssätt vid förskola i Nyköping (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-08-17Markandsanalys - upplevelsecenter (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Hur kan vi få ut det bästa av Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2006-11-22Gå och cykla till skolan- för bättre hälsa och miljö (inaktivt)
2006-10-18Utvecklingsplan till Folkets hus i Åkers styckebruk (AP) (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-11-30UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt)
2004-10-22Hur kommuniceras matematik? (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Jämställdhet i skola och undervisning (28) (inaktivt)
2003-12-18Läs- och skrivsvårigheter (27) (inaktivt)
2003-07-04Turistattraktioner för barn (KA 03) (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-13Elevinflytande i grundskolan (18) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.