Sökning: "val möjligheter"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet val möjligheter.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-22Förenkling av arbetssätt för säljare (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-07-22Android/Iphone-app för styra larm och videoövervaka hemmet (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-04-14Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-10-07Webbstrategier (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-08-15Nygammal möbeldesign och återuppstartande av anrikt möbelsnickeri (FP) (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-04-27Exjobb för statsvetare i ett framtidsprojekt (TH 11) (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.