Sökning: "val och beslut"

Hittade 19 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet val och beslut.


Inkom Exjobbsförslag
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2007-09-24Ekonomiska och andra effekter av att äldre tvingas bo kvar hemma (inaktivt)
2007-05-31Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw) (inaktivt)
2007-04-04Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2005-11-24Effekt av partikelstorlek och mognadsstadium hos helsädesensilage av korn på konsumtion och smältbarhet hos växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2003-09-17Vad är det som lockar människor till Örebro? (inaktivt)
2003-06-13Plastbranschen, marknadsundersökning: Formsprutning (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.