Sökning: "varit med om"

Hittade 200 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet varit med om.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-23Vilken plattform passar bäst? (inaktivt)
2011-12-20Underlag till faktablad för miljöfarlig verksamhet (inaktivt)
2011-12-01Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina (inaktivt)
2011-11-01Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-08-19Analys och optimering av marknadsföringskanaler för jobbannonseringsföretag (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-19Lärarutbildningen i Kongo-Brazzaville – en lägesrapport (La formation de la pedagogique des enseignants au Congo-Brazzaville – un rapport de la situation actuelle) (inaktivt)
2011-06-19Utbildning i Kongo-Brazzaville - möjligheter och begränsningar (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-15Kartläggning av lunchpriser i Europa (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-12Utvärdering av Inkubatorverksamheten på Campus i Östersund (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-12-30Strategisk utveckling av befintliga och framtida affärssegment inom stålkonstruktion (inaktivt)
2010-12-20Volymmätning (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-09Extern utvärdering av gränsöverskridande integrationsprojekt (inaktivt)
2010-11-02PPM-systemet - framgångsmätning (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-14Läxors betydelse av inlärning (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-07Är det någon mening med att vara med i en referensgrupp? (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-05-18Utveckling av fotvolumeter (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-12Är RFID något att rekommendera för Korsnäs utgående varuflöde, och hur bör en eventuell implementering genomföras? (inaktivt)
2010-01-07Hur uppfattas varumärket Hassela Göteborg? (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-02-13SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-01-12Fotvolumetri (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-08-25Digitalisera lokalt aktivitetsstöd i kommunen. (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2008-01-17Analys av läge och förslag till åtgärd av idag befintlig vågbrytare/Brygga till båtklubb i utsatt läge/Björkvik - Ingarö (inaktivt)
2008-01-17Analys och uppgradering av vågbrytare i utsatt läge (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning: Vattensäkerhet i större kommuner - Hur säkerställer man uthålliga rutiner för anläggningars säkerhet vid vatten? (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-08Ölme Prästgårds 200-hundraåriga historia - information ämnad för svenska och utländska turister (inaktivt)
2007-05-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2007-05-04Robotsimulering och programmering av bågsvetsrobotar i nästa generations OLP-system (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-20Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hälsoutvärdering av Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Rumslig gestaltning av Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Myndigheters policy för bilanvändning (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-04Drivhusets bidrag till Värmlands tillväxt de senaste 5-10 åren. (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogik i samhällets tjänst! Case: ”Drop-outs” (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-11-07SALDOSYSTEM- dubbel bokföring fast enkel (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-31Aktinomycetproblematiken vid Norsborgs (och Lovö) vattenverk (inaktivt)
2006-10-31Hur minska sjukfrånvaron i åldern 50 - 59 år inom socialtjänsten i Vetlanda (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-23Juristavdelningen på Assistansia AB söker en jur. stud. med intresse för förvaltningsrätt som vill skriva uppsats på C eller D nivå under hösten 2006 (inaktivt)
2006-10-18Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-15Sven-Ingvars på Sandgrundsudden - ett fenomen (inaktivt)
2006-08-07Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-05-18KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Resursskolan i Backa (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-10-27SALDOSYSTEM Dubbel bokföring - fast enkel (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-10-06Är du kunnig och vill bli bäst på: optimeringsteknik, beräkningsteknik och datateknik. (inaktivt)
2005-09-14Kaliumförråden i åkermark: påverkan av odlingsregim och gödslingsnivå på olika delar av markprofilen (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-08-24Utveckling av nytt fläkthjul (inaktivt)
2005-06-30Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-05-31Enkätundersökning av vårdtagare (inaktivt)
2005-04-29Genomföra tillståndsprövning av Motala Verkstads verksamhet i Motala (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-31Positionering och marknadsplan för Team Mälarenergi (aw) (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-19Undervisning i ordinarie lärares frånvaro (46) (inaktivt)
2005-01-12Modellytor av lignin (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-09-28Konsekvenser av ett miljöledningssystem för en kommunal förvaltning? (inaktivt)
2004-09-06Effekter av miljöledningssystem (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-07-01Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2003-12-18Undervisning i ordinarie lärares frånvaro (46) (inaktivt)
2003-12-03Vilken bild ger tidningarna av EU-programmet Mål 2 Västra? En utvärdering av Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2003-11-18Patientjournalsystem med SNOMED CT (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-10-27Personanpassat GUI till interaktiv TV (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-20Positionering och Plan för Team Mälarenergi (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-02-18Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix) (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)
2002-11-04Marknadsundersökning av Dansgruppen 7th Sense (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.