Sökning: "vatten rening"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vatten rening.


Inkom Exjobbsförslag
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2008-01-25Utvärdering av enkla avloppssystem 1 - rening av Bad, Disk- och Tvättvatten (BDT) (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-04-03Ny teknik för biologisk filtrering av avloppsvatten- litteraturstudier och uppföljning av testanläggningar. (inaktivt)
2007-03-01Tillverkning och utprovning av en jonbytaranläggning (rening av vatten) (inaktivt)
2005-11-15Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler (inaktivt)
2005-05-18Närsaltsbehov vid olika årstider vid rening av avloppsvatten i luftad damm (inaktivt)
2005-05-11Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-09-15Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-03-17Kartering av vattenbalanser på SCA i LIlla Edet Bruk(40 min från Göteborg) (inaktivt)
2004-02-02Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2003-10-20Exjobb inom kommunal VA-avdelning (inaktivt)
2003-07-03Barriärsystem för grundvattenrening (inaktivt)
2003-01-20Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.