Sökning: "viktiga"

Hittade 269 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet viktiga.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket Sikuli (inaktivt)
2012-02-28Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium (inaktivt)
2012-02-02Översikt över framtida styrmedel som påverkar svenska VA-organisationer (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-08Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset) (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-17Analys av Stockholms Fiskmarknad (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-06Hur mycket investeras i Östersunds kommun? (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-08Hur bygger vi ett hållbart kulturhus? (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-08Får vi sluta tidigare? (inaktivt)
2011-04-05Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2011-02-02Examensarbete – Syntetisk organisk kemi (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-26Etablering i Storbritanien - Marknadsplan (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-10Modifiering av radialfläkt för möjlighet att öka fläktens prestanda i form av ökat totaltryck. (inaktivt)
2010-12-21DVB avkodning för Android (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-12-15Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-12-15Frikoppla test från verksamhetskunskap (inaktivt)
2010-12-15Sociala medier och Försäkringskassan (inaktivt)
2010-11-23Nyttjande av en fullständig räknemodell i ett landsbyggdsentreprenöriellt företag som framgångsfaktor. (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-17Strukturella studier av en ny typ av bakteriella glykosyltransferaser. 2 – Proteinet från Lactobacillus (inaktivt)
2010-08-12Miljöledning på utomhusbad (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-08-11Vattenflödesförändringar vid anläggande av stenpir (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-29Utvärdering av korrosion i spalter hos skruvförband (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-06-10Kvalitet i förskolan (inaktivt)
2010-05-31Konstruktion och produktionssättning av innovativ projektionsduk (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-11Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-08Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-11Energioptimering av lackeringsföretag (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-12-14Vill du exjobba med dataspel? Är du duktig på PHP/MySQL söker vi dig! (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-08-21Målgruppsanalys, beteendeanalys, produktutveckling för ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-02-25Målgruppanalys, beteendeanalys, produktutveckling av ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-05-30Marknadsförings och kapitalanskaffningsplan för lansering av internetbaserad transportlogistiktjänst (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – energilagring Diploma work in the area of energy storage (inaktivt)
2008-05-30Polymerteknologi ”Självsmörjande material” (inaktivt)
2008-05-15Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2008-02-27Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Vindmätningssystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-10-25Produktvalsprogram (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-10-18P3 sökr unga tänkare... (inaktivt)
2007-10-09Kopia av Examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära – Styrsystem för vindkraftgenerator (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-08-17Turistbyråns interna arbete (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-07-06Automatiserad kalibrering av optisk spektrumanalysator (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-05-31Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-05TRAVINTRESSERAD TEKNOLOG SÖKES! (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04.NET utvecklat statistik verktyg (inaktivt)
2007-03-28Inomhusslalom i Getberget vid Sveriges mittpunkt, Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-04Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw) (inaktivt)
2006-12-21Övervakningsutrustning till Hydraulik- och smörjoljeanläggningar (aw) (inaktivt)
2006-12-20IT Governance på Swedbank/Föreningssparbanken (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-19Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-11Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2006-10-11Konstruktion av en ny typ av maskin för bearbetning av tunna board-material (Ljusdal 56) (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-06-07Produktutveckling av produktidé - Ergonomisk bärsele för barn (FP) (inaktivt)
2006-06-07Vilka är viktiga eller avgörande faktorer för att göra en kommun attraktiv att leva och verka i. (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-02Attitydundersökning bland Stockholms studenter (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-18Stålkretsloppet - Självlegering av stål (inaktivt)
2006-04-10Modernt företag med traditionell marknad vill utveckla marknadskanaler via webben (Sandviken) (inaktivt)
2006-03-20Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-01-30Vänföreningar som stöd för museer (inaktivt)
2006-01-18Inverkan av partiella urladdningar på ytkonduktiviteten hos polymera material (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-11-24Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-11-20En marknadsundersökning och en konkurrentanalys för Impera Kommunikation AB (inaktivt)
2005-11-18Krossat berg / schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-16.NET basserat ftp program (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-09-05Xyloglukan som tillsatts till pappersmassa (inaktivt)
2005-07-15Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-06-08Experimentuppställning för pulsföljdsanalys av elektriska urladdningar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-05-04Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-04-26Makroporösa och cellulära material (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-03-17Stad och land i samverkan (TH 03) (inaktivt)
2005-03-15Medlemsgestaltning i en HSB organisaiton (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-01-31Prognostiska markörer i bröstcancer (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11Schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Krossat berg ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-07Webbdesigner sökes till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-09-27Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-08-30Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag? (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-09Lönsamhetsberäkning mellan stamgäster och nya kunder (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-03-26Gentekniskt modifierade barrträd (inaktivt)
2004-03-25Molekylär reglering av trädens utveckling (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-02-02Textilarbetets samhällsekonomiska betydelse (inaktivt)
2004-01-16Utveckling av värmetunnelsmodul (aw) (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-11-03Förbättrad kontroll av alkydoljeemulsioner (inaktivt)
2003-10-08Styrning av kornstorlek och mekaniska egenskaper på varmvalsad rostfri valstråd (inaktivt)
2003-09-17Funktionella studier av SHP, en ovanlig orphan kärnreceptor (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-07-11I huvudet på butiksbesökare (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-27Examensarbete i strömningsmekanik på mikroskala. (inaktivt)
2003-04-29Radarutveckling under det kalla kriget (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-04-17Uppdatering av dokumentation till kvalitetscertifiering och miljöcertifiering (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2003-04-17Förbättring av omställningseffektivitet av produktionslina för stötfångare (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2003-04-08Marknadsanalys inom mobilhydraulik (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-16Utveckla miljöpolicy (Ljusdal) (inaktivt)
2002-11-12Processoptimering (inaktivt)
2002-10-30Förbättrad signalanalys vid gasutbytesmätningar med turbulenta flödes-metoden (Ockelbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.