Sökning: "vilken databas"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vilken databas.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-14Industriell riskhantering i Android (inaktivt)
2011-06-17Utveckling av system mellan smartphone och web (2 pers) (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2010-12-15Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-04-17Systemutvecklare (inaktivt)
2007-04-04On-line Kontrollinstruktion (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-10-11Applikation för bildregistrering (databas)(Ljusdal 52) (inaktivt)
2006-09-27Systemutvecklare (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-11-23On-line kontrollinstruktion (inaktivt)
2005-11-10Webbaserad utvärdering inom medieteknik (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-07-28Konstruktion och strukturering av inventeringsdatabas (53) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.