Sökning: "visual studio sql"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet visual studio sql.


Inkom Exjobbsförslag
2011-01-18Framtagning av Databasapplikationer CM-Modul (inaktivt)
2010-10-07Från systemutveckling till färdigförpackad produkt -Exjobb på ett framgångsrikt svenskt företag inom industriell IT (inaktivt)
2010-02-04Examensjobb Effektiv utveckling av Microsoft Sharepoint 2010 (inaktivt)
2010-02-02AUTOMATIC DVB PERFORMANCE MEASUREMENT TOOL (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2008-04-29ASP.NET 2.0 kursanmälningssystem (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-01-11Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Kopia av Examensarbete inom mobila system (inaktivt)
2008-01-11Mobila Systemlösningar (inaktivt)
2007-12-17Mobile phone web application (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-04-04.NET utvecklat statistik verktyg (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-02-27Framtagning av beslutstödsmodeller för bostadsföretag (aw) (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.