Sökning: "web serviceS"

Hittade 80 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet web serviceS.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Service exchange web platform (inaktivt)
2012-02-21Future collaboration and interaction techniques for marine systems (inaktivt)
2012-02-02Device Discovery Protocol (inaktivt)
2012-02-02Help us take VILLA HOLIDAYS for web and mobile devices to the next level using open standard HTML5 and other emerging technologies. (inaktivt)
2012-01-27Master Thesis: Tool Integration with SOA, MDD and Java Development (inaktivt)
2011-12-12Help us take SPEEDFLIRT for mobile devices and PC to the next level using open standard HTML5 and other emerging technologies. (inaktivt)
2011-12-05Environmental costs – how do we get the right price? (inaktivt)
2011-12-05How do companies work with tomorrows cost regarding the environment? (inaktivt)
2011-11-01Ontology Learning from Swedish Texts (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-08-15Master of Science Thesis: Modeling Software Development Tool Chains (inaktivt)
2011-07-22Algorithm for similar query suggestion (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-08Tool Integration, Web Services, Java, Transformation (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2010-10-18Utveckla automat-test system samt implementering av testfall, för verifiering av web-services (SoapUI) (inaktivt)
2010-07-02Evaluate tools and services for Customer Support (inaktivt)
2010-06-30Gateway with dual homing (inaktivt)
2010-06-04Master of Science Thesis: Model-based tool integration with Modelbus (inaktivt)
2010-05-12BUILDING AN ANDROID APP FOR YACHT ALARM (inaktivt)
2010-03-22Youtube for Rural Health Workers in Developing Countries (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-02Social TV (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2008-12-09Database for COPC certification, Copenhagen (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of end-user interface design for multimedia search engines (inaktivt)
2008-05-30Text identification on the Internet for global search engine use (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-05-30Cost benefit assessment of a weather forecasting system for asset management at Fortum Distribution (inaktivt)
2008-02-22Degree Projects in Web2.0 (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-28Degree Projects in Web2.0 (inaktivt)
2007-12-27Programvara för optimering av en biokemisk process (inaktivt)
2007-12-05Degree projects in Web 2.0, databases, cell phone application etc. (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-11-14Kopia av Database expert (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING -Web Viewer (aw) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-01Marketing survey - payment services (inaktivt)
2007-09-21Database expert (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-16An agent-based environment for discovery and composition of simulation components (inaktivt)
2007-08-10IPTV set-top box GUI engine (inaktivt)
2007-08-10IPTV Application Development Platform (inaktivt)
2007-07-06Examensarbete på GE Capital Solutions - Generisk Rapportpublicerartjänst (inaktivt)
2007-05-31Innovativ medialogistik med hjälp av handdatorer och streckkoder, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (inaktivt)
2007-02-01Develop Mobile and PC Community Portals using the latest technology (inaktivt)
2007-01-08Multimedia services development based on web2.0 (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-09-08Development of security token services for Grids (inaktivt)
2006-09-04Development of an Altera Nios II Model for the Nocsim NoC Simulator (inaktivt)
2006-09-04Development of a C Interface for a Nocsim NoC Simulator Resource (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-03-06Design and Implementation of a Security Policy in a Distributed System (inaktivt)
2006-01-18Ignito söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2005-12-28Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner (inaktivt)
2005-11-28Thesis work description. Software metrics and improved testing process (aw) (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-01-31Spännande exjobb inom Web Services, JSP och Java (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-02-18Game developer for mobile phones (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering i WebLogic Server/ItaniumII/Linux-miljö (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2002-12-18A REST-style Web service for Gene Ontology data (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.