Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eko Teck är ett socialt arbetskooperativ som riktar sig till arbetssökande personer med eller utan arbetshandikapp. Även invandrare kan höra till denna grupp som i regel har svårt att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Idag har Kooperativet 23 st anställda på lönebidrag samt ca 20 personer ute på praktik.
Uppgifter: 1. Att sammanställa en ekonomisk samhällsanalys över vad som händer vid satsningar på dessa grupper. Effekter för Sollefteå/Kramfors Kommuner, försäkringskassan, Y-Norrlands Läns Landsting, AMS, Staten m.m.
2. Väga in de mänskliga vinsterna med Kooperativet.
3.Hur påverkas intellektuellt/psykiskt arbetshandikappade när de erhåller ett arbete. Sociala, fysiska, psykiska samt ev. medicinska effekter?
Det finns några tidigare studier gjorda på detta. Ett från Wilhelmina i Västerbotten samt ett från Sollefteå Västernorrland.
Önskad tidsperiod: Hösten 2002 alternativt våren 2003.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.