Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-25

Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet kommer att ingå som en delundersökning i ett EU-projekt
Minimising stress inducing factors on cattle during handling and transport to improve animal welfare and meat quality. Svensk partner är Institutionen för lantbruksteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bl.a. ansvarar för den aktuella delundersökningen. Syftet med detta arbete är att undersöka och utveckla lämplig utformning av ventilationen på transportbilarna så att ett så gynnsamt klimat som möjligt erhålls i djurtransportutrymmet. På så sätt bör man kunna nedbringa stressen på djuren under transporten. Arbetet består dels av en teoretisk genomgång av hur luftkvaliteten påverkas av bilens och ventilationens utformning, dels fullskalemätningar i olika typer av transportbilar i samband med transporter i Mellansverige. I första hand skall parametrarna temperatur, relativ luftfuktighet, lufthastighet och olika gaskoncentrationer registreras. Samtidigt studeras djurens reaktioner med hjälp av videoövervakning och mätning av hjärtfrekven och kroppstemperatur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.