Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-17

SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 2. Enzymets substratspecificitet och kinetik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kinoner är vanlig molekyl i många olika organismer och har olika funktioner i den levande cellen. Särskilt växter är rika på denna typ av föreningar. Vi har upptäckt en ny typ av kinonmetaboliserande enzymer i växter, s.k. SAD-proteiner. SAD reducerar med hjälp av NADH enringade och tvåringade kinoner (bensokinoner resp. naftokinoner) i växter under olika utvecklingsstadier och vid olika miljöpåverkan. Vi önskar nu lära oss mer om strukturen, funktionen och den biologiska rollen hos detta enzym i ett av våra forskningsprojekt.

Målet med just detta biokemiska examensarbetesprojekt är att förstå vilket som är det fysiologiska substratet för SAD-proteinet och hur effektivt enzymet är på att omsätta detta substrat. Inom projektet, som främst är baserat på enzymkinetiska mätningar, ingår metoder som rekombinant framställning av SAD, framrening av detsamma, kinetisk absorptions- resp. fluorescensspektroskopi, samt beräkningar av kinetiska konstanter. Handledare kommer att vara Prof. Åke Strid och önskvärda kvalifikationer hos den presumtive examensarbetaren kan vara genomgångna kurser i biokemi, molekylärbiologi, växtfysiologi eller enzymkinetik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.