Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-01

Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: arkivhantering, digitala media, kulturarv

Bakgrund
Vattenfall var fram till 1992 ett statligt verk. Det innebar bland annat att man hade ett omfattande ansvar för att registrera och arkivera sina interna handlingar. 1992 bolagiserades företaget. Med bolagiseringen ändrades och decentraliserades arkivbildning och rutiner kring dokumenthantering.

Parallellt med detta ändrade internet och den digitala ”revolutionen” helt informations- och kommunikationsprocessen i företaget. Tryckta medier som brevväxling, interntidningar, kundtidningar, pressbevakningar, interna rapportserier och så vidare har ersatts av olika typer av digitala kanaler, som t.ex. e-post, intranät, digitala nyhetsbrev etc.. Informationsmängden har drastiskt ökat.

Teknikskiften i lagringsmedia, programvaror etc. kan dessutom innebära att viktiga informationskällor blir oåtkomliga i framtiden.

Problembeskrivning
Ur ett kulturarvsperspektiv är det viktigt att väsentliga delar av företagets interna och externa kommunikation som speglar företagets utveckling och verksamhet sparas och görs tillgängligt för kommande generationer.

Arbetet utförs lämpligen genom att kartlägga och ge en övergripande bild av vilken typ av digitala media, kommunikationskanaler, e-postsystem, arkivsystem, databaser etc. som används idag.

Baserat på denna genomgång föreslås hur ett relevant urval bör göras och i vilken utsträckning detta kan automatiseras. Om möjligt bör även en tekniskt uthållig lösning för långtidslagring som i möjligaste mån är återsökningsbar oberoende av specifik programvara föreslås.

Examensarbetet begränsas till Vattenfalls svenska verksamhet

Förutsättningar
Omfattningen är 30 hp (kan diskuteras) och arbetet ska påbörjas under våren 2011 hos Vattenfall Norden i Stockholm, Råcksta. Lämplig högskoleinriktning kan vara informatiker, arkiv, bibliotek, informationsspecialist eller systemvetare.

Välkommen med din ansökan omgående dock senast den 15 december till [email protected]

Ansök genom att skicka:
·CV med meritförteckning
·betyg
·personligt brev
·förslag på examinator eller handledare från den egna högskola

Kontaktpersoner
Svante Färnbo 070-5396566
Nils Friberg 070 - 592 93 88


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.