Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-06

Restaurang/fik med ekologisk mat, pris och utbud i Jönköpings kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljökontoret har hand om tillsyn av efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, djurskyddslagen m.fl. Vi har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar, samt är pådrivande i det lokala Agenda 21-arbetet.

Miljökontorets vision
Miljökontorets verksamhet inom det lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet skall aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden.

Förslag på uppsatsämne:
Vi söker nu en eller flera studenter som kan hjälpa oss att
undersöka restauranger i kommunen. Förslaget utformas i samråd med studenten och vi ser positivt på nya tankar och idéer från dig! Kontakta oss om du vill veta mer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.