Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-10

Välkomst/informationsskärmar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete, systemering, programmering

Bakgrund
Informationsskärmar är ett utmärkt sätt att ge nyttig och intressant information till dig och dina besökare. Samtidigt som man visar omsorg och hjälper människor till rätta, avlastas dessutom personalen genom att ofta förekommande frågor kan besvaras med bra information.
Uppdrag
Målet med examensarbetet är att:

• Ta fram en överskiktlig kravspecifikation för informationsskärmar
• Göra en marknadsanalys över koncept/produkter som finns på marknaden mot kravspecifikation
• Vilka erfarenhet som finns där man använder sig av informationsskärmar
• Ge förslag på val av plattform inklusive konfiguration

Arbetet presenteras i en slutrapport.


• Arbetet sker på plats på LKDATA
• Kontaktperson kommer att utses
•Testlabb kommer att finnas tillgängligt för att kunna genomföra arbetet.

Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av ca 8 000 st IT-arbetsplatser, Drift av drygt 200 system, ca 10 000 användarkonton, ca 32 000 elevkonton, ca 19 TB lagring, 210 virtuella servrar, telefonväxel för ca 5 000 anknytningar.

Vi projektleder bl a breddinförande av vård- och omsorgssystem TRESERVA, införande av gemensam (Linköping/Norrköping) drift av personalsystem Heroma, kommunens nya intranät

Välkommen att kontakta LKDATA:
Maria Kindgren telefon 013-20 67 77, eller via mail till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.