Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-23

Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bengtsfors kommun har ca 10 000 invånare. Kommunen är mest känd för sina natursköna omgivningar och Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen.
Bengtsfors är en av fem kommuner i Dalsland.

Uppgift:
Bengtsfors kommun har beslutat att införa miljöstyrning i kommunens egna verksamheter. Dalslands fem kommuner har en gemensam miljömyndighet, Dalslands
miljökontor, som föreslår de fem kommunerna att arbeta gemensamt med hela eller delar av miljöstyrningen för att uppnå effektivitetsvinster, gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. I Färgelanda kommun har man redan påbörjat miljöstyrningsarbetet och gjort en övergripande miljöutredning där man sett till kommunens centrala verksamheter men inte gått in så djupt på detaljnivå.

Den aktuella uppgiften innebär dels att med miljöutredningen från Färgelanda som mall göra en miljöutredning av Bengtsfors kommun, för att ge
kommunen en nulägesbeskrivning av organisationens miljöpåverkan. Uppgiften innebär också att analysera denna metod av miljöutredning för att se om det är en bra metod för mindre kommuner och om man i så fall ska
rekommendera de övriga Dalslandskommunerna att göra på samma vis.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.