Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-16

Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dalkia är en av Europas ledande leverantörer av energi- och tekniktjänster till företag och myndigheter. Vi är ett dotterbolag till Veolia Environnement och Electricité de France (EDF) och har sedan företaget grundades fokuserat på energi- och miljöoptimering. Dalkia har nästan 53 000 anställda i 41 länder och en omsättning på 8,6 miljarder euro för år 2008. Dalkias nordiska verksamhet bedrivs av Dalkia AB och dess dotterbolag, som har 1 300 anställda och en total omsättning på nära 2 miljarder kronor.

Bakgrund:
Facility Management (FM) vilket består av så kallade Hard Services (tekniskt underhåll, reparation och ombyggnad, Soft Services (städning, lättare underhåll etc.) och Energy (energioptimering, drift av byggnaders energibehov etc.) är idag en stor marknad i de nordiska länderna.

Den tidiga trenden har varit att de företag, som kan erbjuda ett helhetsperspektiv i sitt tjänsteutbud har varit de, som har vunnit kontrakten inom området. Idag ser marknaden ungefär ut som den gjorde tidigare, med undantaget att fler mindre företag slår sig in på de olika delmarknaderna och erbjuder integrerade lösningar. Detta har bland annat lett till att kontraktsmarginalerna krymper.

Syftet:
Syftet med examensarbetet är att belysa Facility Mangement-marknaden med följande segments uppdelning som utgångspunkt; Energy, Hard Services, Soft Services och alternativt integrerad FM för att utreda konkurrensbilden i norden samtidigt som den faktiska kontraktsmarginalen utreds för att visa på olika konkurrensfördelar/nackdelar mellan FM-marknadens aktörer inom respektive segment.

Ersättning:
En ersättning utgår med 700 SEK/högskolepoäng.

Kvalifikationer:
Examensarbete inom ekonomiområdet för civilekonom eller civilingenjör (industriell ekonomi)
Vi ser gärna två studenter, då omfattningen är betydande.

Kontaktperson: Kristoffer Nordenstaaf tel: 070-309 43 90

Plats:
Stockholm

Ansökan:
Via vår hemsida www.dalkia.se, under ”Karriär hos oss”. Välkommen!
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.