Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Elwira är ett nätverk för kvinnliga entreprenörer som startades i maj 2006. Intresset för Elwira har redan sedan starten varit stort och antalet nya medlemmar ökar för varje vecka. För att stärka och befästa Elwiras erbjudanden ytterligare under 2007 och för att kunna ta emot våra många olika medlemmar på bästa sätt, söker vi nu en eller ett par vassa uppsatsskrivare/exjobbare som vill göra en fokuserad behovsanalys och marknadssegmentering åt oss.

Samtliga medlemmar i nätverket är kvinnliga entreprenörer, med olika bakgrund, i olika åldrar och inom olika branscher. Vi har medlemmar inom allt från aktiebolag av tillväxtkaraktär inom avancerad bioteknik till enskilda firmor inom översättning. Bredden är ett medvetet val för nätverket Elwira, då vi märker ett fördelaktigt dynamiskt och gränsöverskridande utbyte med denna mångfald. Allt eftersom nätverket växer, behöver vi dock möta vissa behov hos olika subgrupper som skiljer sig åt i vissa frågor. Exempel på en affärsutvecklingsfråga där det finns olika behov för olika typer av verksamheter är finansieringsfrågan. En kul utmaning i uppsatsämnet blir därmed att segmentera denna totalt sett breda och diversifierade marknad utifrån analyser av behoven i varje segment för landa i förslag om framtida erbjudanden för Elwira.

För detta exjobb prioriterar vi driftiga och självgående personer som är vana att ta eget initiativ för att föra utvecklingen framåt, och som känner eget engagemang i affärsutveckling och entreprenöriella frågor. Det är även viktigt att du/ni har en hög social kompetens då detta exjobb kommer innebära mycket kontakt med företagare, som ska ske på ett professionellt sätt. För detta exjobb ser vi med fördel att man själv är tjej med entreprenöriellt driv, så att man talar ”samma språk” som målgruppen och kan förstå de aspekter som lyfts fram vid behovsanalysen. Detta då vi tror att man når längre (får bättre svar) hos målgruppen om man själv visar trovärdighet i frågorna. Därmed inte sagt att Elwira vill utesluta killar per princip, utan vi ser med fördel manliga sökande till Elwiras övriga exjobb (sökbara här på Exjobbspoolen).

Se http://www.elwira.se för mer om Elwira.

Start: så snart som möjligt, dock senast februari 2007.
Plats: Kan genomföras på distans, vi ser dock fördelaktigt på om man själv bor i eller ändå har möjlighet att hålla vissa möten i Göteborgsområdet. (reseersättning ej möjlig)

För frågor och ytterligare information:
Malin Millnert, Operativt ansvarig, på mobilnr 0736-576546 eller email [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.